Voor Vrijheid, vreugde en groei in werk & liefde, na een verleden van misbruik en geweld

Bemachtig 1 van de 10 plekken! Train-de-trainer, 3 maanden programma

krachtontour

Inleiding
Train de trainer (programma van 3 maanden) – vrouwen helpen huiselijk geweld te doorbreken en overstijgen: voor Vrijheid, Vreugde & Groei in werk en privé – maximaal 10 trainingsplekken

Huiselijk geweld is een breed maatschappelijk probleem. Wil je vrouwen op weg helpen om huiselijk geweld te doorbreken en overstijgen voor henzelf en de generatie na hen?

Doel
Deze train-de trainer legt een fundament, waarmee na afloop de deelnemers als sleutelfiguren/ambassadeurs ingezet kunnen worden. Het programma geeft tools om huiselijk geweld diep in de kern aan te pakken, anders dan symptomen bestrijden en vermijden. Je wordt geschoold om bij jezelf en anderen innerlijke sabotage patronen, die groei en zelfbeschikking in de weg staan, te ont-dekken en transformeren. Je krijgt tools aangereikt waarmee vrouwen hun vertrouwen (her)vinden en regie & verantwoordelijkheid voor eigen geluk, duurzaam en succesvol, kunnen nemen.    

Vaardigheden die in het programma ontwikkeld worden zijn:

  • Wat is de boodschap van onze innerlijke GPS? Wat is de werkelijke betekenis van negatieve emoties (Begrijpen van emoties/emotionele weerbaarheid)
  • Een situatie slaat je uit het veld – hoe herpak je SNEL balans (‘pivotten’)
  • Beperkende patronen en overtuigingen, hoe raak je ze kwijt? Hoe zet je ze om?
  • Bewust zijn van voeding. Wat ‘slik’ je allemaal?(gezondheid in de breedste zin: eten, lezen, gespreksstof, tv, beweging, natuur, ontspanning, meditatie/mindfulness etc.)
  • Grenzen voelen en respecteren – waar ligt jou verantwoordelijk en waar die van een ander?

We learn most from what we teach en we leren door te doen – het programma bestaat uit oefeningen en opdrachten die zowel gezamenlijk (indien gewenst ook individueel) gemaakt worden zodat de trainer ook zelf het effect en de inzichten kan ervaren.

Hoe/waar/werkwijze
Tijdens een trainingsprogramma van 3 maanden – 7 groep-sessies (2 wekelijks van 09:30 – 13:00 op de woensdagochtend in OBA – verzorgd met koffie/thee/water & koek) inclusief werkboek en tussentijdse evaluaties.

css.php