De Levensloopstylist​: Algemene voorwaarden & Gedragscode NOLOC

Algemene voorwaarden… Je kunt er veel van denken, of juist niet. Doordat ik (Deirdre Bouwman) aangesloten ben bij de NOLOC – branche vereniging van loopbaan professionals – zijn de NOLOC Algemene Voorwaarden & Gedragscode ook van toepassing op mijn diensten.  Echter om heel eerlijk te zijn, vind ik dat wanneer je een samenwerking aangaat, je dit in wederzijds vertrouwen hoort te doen. Jij vertrouwt erop dat ik jou een goed gesprek en/of traject bied en ik vertrouw erop dat je de vergoeding die we daarvoor afgesproken hebben nakomt binnen de gestelde termijn.

Hieronder in het kort de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking, zoals ze naar mijn idee horen te zijn:

  • Het doel waaraan we werken is een coproductie. Ik besteed alle nodige zorg, tijd en aandacht zowel tijdens- als in de voorbereiding van onze gesprekken. Van jouw kant verwacht ik dat jij evenzo de noodzakelijke tijd, zorg en aandacht besteedt aan de uitvoer van de opdrachten die je meekrijgt.
  • Na de kennismaking en het overeenkomen van de vorm van begeleiding stuur ik de factuur en de Algemene Voorwaarden plus Gedragscode (per post, of mail – aan jou de keus)
  • Die factuur betaal je vervolgens binnen de afgesproken termijn
  • Pas als jij tevreden bent, dan ben ik dat ook. We kijken samen naar de gestelde doelen en het resultaat van de samenwerking. Mocht je nog een extra sessie nodig hebben (bij volledige trajecten) dan bied ik jou deze vrijblijvend.
  • Gaat er onverhoopt iets mis, dan zoeken we samen in alle redelijkheid naar een oplossing

Voor de liefhebber en voor de volledigheid, hieronder dus, de kleine lettertjes in juridische taal, ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN en GEDRAGSCODE

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39086404