Voor Vrijheid, vreugde en groei in werk & liefde, na een verleden van misbruik en geweld

Via Match-it Opleidingen heb ik in december 2017, vanuit Stichting Growing Up, deelgenomen aan de opleiding Train-de-trainer

Onze trainer was Paul Tijssen. In twee dagen hebben we 4 modules doorgewerkt, t.w.:

Module A Wie ben ik als trainer?

 • Ken uzelf
 • Zelfanalyse: persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
 • Succesfactoren van een trainer
 • Kennis van gedrags- en communicatiemodellen
 • Ontwikkelstadia van de trainer
 • Persoonlijke uitstraling
 • Boeiend presenteren
 • Beïnvloedingsvaardigheden
 • Effectieve communicatietechnieken
 • Reflectie op uzelf als trainer

Module B Leermethoden& Didactische vaardigheden

 • Leermethoden en -stijlen
 • Leerdoelen formuleren
 • Evenwichtige opbouw van het programma
 • Werkvormen ontwikkelen en inzetten
 • Leermiddelen uitkiezen
 • Cases, rollenspellen en oefeningen ontwerpen
 • Energie en aandacht hoog houden
 • Balans theorie en praktijk
 • Discussies begeleiden

Module C Omgaan met groepsdynamiek

 • NLP vaardigheden
 • “Killing the leader”
 • Groepsprocessen
 • “Het zwarte schaap”
 • Omgaan met weerstand
 • Improviseren
 • Omgaan met niveauverschillen
 • Balans tussen individuele aandacht en de groep
 • Feedback geven en confronteren
 • Tempo maken versus onderwerpen uitdiepen
 • Rollenspellen en cases begeleiden
 • Omgaan met onverwachte situaties
 • Effectief interventies plegen

Module D trainen vanuit plezier

 • Humor
 • Provocatieve interventies
 • Inspireren en motiveren
 • Spontaniteit en creatief handelen
 • Creatieve werkvormen
 • Interactie bevorderen

css.php