Testimonial loopbaanontwikkeling

Wim Stönner
Eigenaar Local2Global

Vanuit een bedrijfsomgeving kan ik Deirdre aanbevelen. Vanuit HR/directie perspectief zie je spanningen onder druk van rendement ontstaan, waar niet altijd een antwoord voor is binnen de bestaande bedrijfsvoering. Hier komt een persoon als Deirdre in beeld.

Met haar onafhankelijke en integrale benadering legt zij vrij snel de vinger op de plekken waar het om gaat. Dit zonder afbreuk te doen aan bestaande strategie. Zij is bij uitstek de brug tussen harde en zachte waarden, waardoor zij naadloos in bestaande cycli in te passen is.

Mijn advies; ga in gesprek met Deirdre, geef de pijnpunten weer en de huidige strategie en laat je door haar verrassen in oplossingsrichtingen!

Bel mij voor een kennismakingsgesprek