Wat ik voor je kan betekenen

Ben je vastgelopen in jezelf, werk of privé? Wil je dat er nu écht iets gebeurd?! Met ervaring, passie en vakmanschap help ik je weer op koers: vol met vertrouwen in jezelf en op het Leven.

Het goede nieuws is dat jijzelf de wijsheid in pacht hebt. Wat vaak ontbreekt is een juiste synergie tussen hart & hoofd, een gezonde relatie met het lichaam, inzicht in saboterende patronen en overtuigingen, en een grensverleggende, systematische, vakkundige aanpak. 

The most confused we ever get, is when we try to convince our mind
of something our heart knows is a lie!

Loopbaanontwikkeling

Als je voor een belangrijke keuze staat of even de kluts kwijt bent, dan is het prettig om naast iemand te staan die jouw welzijn als prioriteit stelt. Iemand die neutraal naar de situatie kan kijken en jou inzichten en tools geeft om de zin van de situatie te doorgronden en deze meester te worden. Juist onze kwetsbaarheid helpt bij het doorbreken van muren om te kunnen voelen en oplossen. Het leven als groot leerproces zien leidt ertoe dat we de zin ervan kunnen ontdekken. Zo ervaren we groei en succes!

Ervaringsdeskundigheid​

Ben je als kind getroffen door huiselijk geweld en/of seksueel misbruik dan spoken vaak nog vele vragen rond in je hoofd, heb je te dealen met verkapte lange termijngevolgen en wordt je innerlijke vrede verstoort door onrust. Dit zijn belangrijke signalen dat er nog inzicht te winnen valt!

Het vakkenpakket van jouw levensschool vraagt om enorme mentale en fysieke draagkracht. Dit delen en transformeren tot bruikbaar materiaal met gelijkgestemden, helpt je om verder in harmonie te komen met jezelf én van onschatbare waarde te zijn voor anderen! Lees snel verder wat mijn trainingen, lezingen en workshops hierin voor jou kunnen betekenen.

Life coaching

Voor een gelukkig leven dienen we telkens balans te hervinden tussen werk, gezondheid, verantwoordelijkheid, familie en relaties. Ook is het belangrijk een doel te hebben en je waardevol te voelen.

De verschillende levensfasen die je als mens doorloopt, met de ervaringen die daarbij horen, dagen je uit tot groei. Met een beetje geluk doorzie je achteraf vaak het nut en de noodzaak van deze ervaringen. Echter wanneer je er middenin zit ontbreekt vaak dit besef, en helpt het sparren met een professionele coach. Je krijgt dan vlot inzicht in het waarom en wat nu te doen met de situatie. 

Wanneer we in de knoop raken, #inspireren gevoelens van verwarring ons, om te zoeken naar #antwoorden. Zo ontdekken we #deZinvanHetLeven, met haar (mentale) #natuurwetten en #bovenzintuigelijkediepgang.

Dan komen we in #harmonie met Het Leven, en onze #innerlijkewaarheid.

Wat we, diep vanbinnen, #altijdalwisten:

#Volgjehart!

volg je hart

Deirdre Bouwman

Loopbaanontwikkeling   Ervaringsdeskundigheid   Life coaching

© 2012 -2020 levensloopstylist

Welkom

Dit is het platform voor deelnemers en cursisten van Deirdre Bouwman, de Levensloopstylst.