UWV trajecten

Deirdre Bouwman, Externe Jobcoach UWV, voor een klik die klopt!

HET STAPPENPLAN

 1. Het UWV
  Het UWV biedt jou een re-integratiedienst aan als steun in de rug op jouw weg terug naar de arbeidsmarkt. Active Health Group is één van de partijen die de re-integratietrajecten voor het UWV uitvoert. Ik werk voor hen als Employability Coach en voor de re-integratie diensten uit. Een traject is te allen tijde maatwerk, toegespitst op jouw persoonlijke situatie en wensen, binnen de kaders van het UWV.
 2. Oriënterend KLIK gesprek
  Tijdens het eerste oriënterende (klik) gesprek vindt de kennismaking plaats tussen jou en mij, als coach van Active Health Group. Besproken wordt o.a. de aanleiding tot dit gesprek, jouw persoonlijke situatie, je CV en jouw wensen. Ik zal je ook het verloop van het traject uitleggen. Jij beslist met welk re-integratiebureau je verder wilt en bespreekt dit met jouw contactpersoon bij het UWV.
 3. Re-integratieplan
  Zodra je de keuze voor Active Health Group hebt gemaakt zal ik samen met jou een re- integratieplan opstellen dat ter goedkeuring aan het UWV wordt verstuurd. Als de goedkeuring hierop ontvangen is kan het daadwerkelijke re-integratietraject starten.

 

De twee soorten re-integratietrajecten van het UWV

“Werk Fit” traject
Dit traject is bedoeld om jete helpen een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en vaardigheden aan te leren die je nodig hebt om je (weer) op de arbeidsmarkt te begeven.
Het UWV onderscheidt 3 hoofdactiviteiten binnen dit re-integratietraject:

Versterken van werknemersvaardigheden:

 • In kaart brengen van kwaliteiten, competenties, affiniteiten en mogelijkheden. Bijv. m.b.v. beroepskeuze-/competentietesten, huiswerkopdrachten en persoonlijke gesprekken.
 • Training sollicitatievaardigheden

Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

 • Inzicht in eigen gedrag en ontwikkelen van effectief gedrag met behulp van gedragsmodel zoals bijv. DISC.
 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
 • Versterken persoonlijke presentatie.
 • Advisering t.a.v. herstel bevorderende leefstijl.
 • Ontwikkelen arbeidsgerichte houding.
 • Evt. coaching bij verminderen van persoonlijke en/of sociale belemmeringen. 

In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

 • Opstellen zoekprofiel
 • Opstellen CV
 • Onderzoeken van kansen en mogelijkheden
 • Aanleren doelgerichte arbeidsmarktbenaderin
 • Onderzoeken mogelijkheden scholing
 • Zoeken naar werkervaringsplaats/ stageplaats 

De duur van dit traject is afhankelijk van jouw uitkeringssituatie. Een Werkfit maken traject kan na succesvolle afronding worden gevolgd door een traject Naar werk, waarin het realiseren van een nieuwe passende baan centraal staat. 

“Naar werk” traject
Dit traject is bedoeld voor mensen die snel kunnen beginnen met solliciteren met als doel het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk. Dit traject kan de volgende onderdelen bevatten, in overleg met u af te stemmen en nader in te vullen:

 • Opstellen van een persoonlijk profiel en zoekprofiel,
 • Onderzoeken kansen en mogelijkheden,
 • Arbeidsmarktbenadering:
 1. inschrijven op vacaturesites
 2. benaderen organisaties
 3. netwerk benadering
 4. schrijven van gerichte en open sollicitatiebrieven
 5. inzetten van social media
 6. benaderen van uitzendbureaus
 7. oefenen en voorbereiden van sollicitatie- en netwerkgesprekken
 8. jobhunten
 9. begeleiding bij aanvang passende werkzaamheden

De duur van dit traject is afhankelijk van jouw uitkeringssituatie.