Tarieven en subsidies

Een goede klik is cruciaal voor een prettige samenwerking & optimaal resultaat, daarom geef ik de kennismaking cadeau! (30 – 45 minuten)

Gratis kennismaking

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur van tevoren via e-mail of telefonisch

Loopbaancoaching - Training Ervaringsdeskundigheid geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen

Gratis loopbaanbegeleiding nu toegankelijk voor alle bijstandsgerechtigden

ma 05 sep 2022
Vanaf nu kunnen alle bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen (Wajong en WGA) gebruikmaken van gratis individuele begeleiding bij het vinden van een baan. In 35 regio’s staan regionale mobiliteitsteams klaar om hen te ondersteunen. In deze teams werken vakbonden, gemeenten, UWV en onderwijs samen. Vanuit mijn netwerk kunnen wij samen de stap naar een mobiliteitsteam zetten en een aanvraag doen voor een mooi, doeltreffend 1:1 traject.

Onder de noemer van de VAKbeweging is FNV samen met CNV onderdeel van deze teams en biedt gratis loopbaanbegeleiding en -coaching om werkenden en werkzoekenden te begeleiden naar duurzaam werk

Nu ook voor langduriger werklozen
Mensen die vanaf 12 maart 2020 zonder werk kwamen te zitten (met of zonder uitkering), hun baan dreigden te verliezen of een aflopend flexcontract hadden, konden zich al eerder melden voor hulp naar werk. Per 1 juni kunnen nu ook mensen die al vóór die datum geen werk hadden of hun baan waren kwijt geraakt aanvullende hulp krijgen. Het regionale team kijkt, afhankelijk van de situatie van degene die zich meldt, wat er nodig is om weer werk te vinden. Dit gebeurt via kosteloze begeleiding, loopbaanadvies, scholing of praktijkleren

Steun ministerie
De dienstverlening van de regionale teams richt zich op mensen die hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook alle bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen (Wajong en WGA) bij. De dienstverlening is gratis dankzij beschikbare subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, om mensen te ondersteunen in het vinden van nieuw en passend werk. (bron: FNV | José Kager)

GRATIS deelname Train de trainer door Gemeente Amsterdam, Almere, Den Helder

De Gemeente Amsterdam* financiert de Train de trainer voor vrouwen die persoonlijk te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. Daarbij kenmerken deze vrouwen zich bij het feit dat zij zich reeds inzetten (of willen zich gaan inzetten) voor vrouwenorganisaties, wijkteams en buurtgenoten en/of hebben contact met vrouwen in de omgeving die met geweld en misbruik te maken hebben.

Wanneer jij je herkent in bovenstaand profiel en je al langere tijd zoekt naar praktische handvaten om zowel zelf te groeien, als een ander een flinke stap verder te  helpen, om dit grote sociale probleem te doorbreken, overstijgen en voorkomen, dan is deze training van grote waarde voor jou!

*Momenteel lopen er gesprekken om de Train de trainer ook in de Gemeente Almere en Den Helder gefinancierd te krijgen (aanmeldingen zijn welkom!). Woon jij in een andere Gemeente en kun je minimaal 7 andere geïnteresseerde vrouwen verzamelen neem dan contact met mij op. Dan gaan we samen opzoek naar de mogelijkheden binnen jouw Gemeente! 

praktijkruimte

Heb je een CAO of een baas met goed werkgeverschap?

Jouw persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid is van groot belang voor meeste werkgevers. Jaarlijks worden daar budgetten voor gereserveerd, de POP’s (Persoonlijk Ontwikkel Plan). In overleg met je baas kun je een verzoek indienen om dit budget te besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee iedereen tot 55 jaar zich kan blijven ontwikkelen. Het geldt voor het hoger onderwijs en het mbo. Je kunt het krediet aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met het krediet kun je per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag kan niet meer zijn dan je betaalt aan collegegeld of lesgeld. Voor meer informatie klik hier.

Belastingaftrek loopbaanbegeleiding voor werkgevers en zzp’ers

Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt.
De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen. Voor meer informatie klik hier

Let op!

Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de belastingadviseur.