Werkgevers en loopbaanontwikkeling

Het getuigt van goed werkgeverschap wanneer een organisatie investeert in haar personeel. Ondersteuning door een ervaren, NOLOC erkend, loopbaancoach leidt tot een win-win opbrengst voor zowel het bedrijf als de werknemer.

Loopbaan gerelateerde onderwerpen waarmee ik goede resultaten bereik zijn:

  • Outplacement trajecten.
  • Loopbaan- en ontwikkeltrajecten.
  • Loopbaan- en ontwikkel adviezen.
  • Groepstrainingen t.b.v. persoonlijke ontwikkeling op het werk (bijv. kwadranten van Ofman – waarom irriteer ik mij aan die klant/collega en belangrijker, wat zegt het over mij en hoe lossen we het op).
  • Mediation gesprekken.
  • Pesten op het werk.
  • Seksuele intimidatie op het werk.
  • De lange termijn effecten van seksueel misbruik/huiselijk geweld, welke vaak tot complexe en verborgen conflicten/situaties leiden op werkvlak.

Subsidieregeling

Momenteel loopt er een nieuwe subsidieregeling die voor de komende 4 jaar beschikbaar wordt gesteld (60 – 80% van mijn kosten worden vergoed). Ik kom graag langs om te bespreken hoe u als onderneming hier slim gebruik van kunt maken!

SLIM-regeling

SLIM Stimulering leren en ontwikkelen in het MKB/ZZP

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in bedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

De NOLOC erkend  loopbaanprofessional haalt meer uit de SLIM-subsidie. 

Actuele informatie en flyer
De meest actuele informatie is te volgen via deze link

Download hier de flyer van Noloc over de SLIM-regeling. 

Loopbaanontwikkeling in professionele handen: 

Vragen SLIM-regeling
Mocht je nog andere vragen hebben over de regeling dan verwijs ik je naar Uitvoering van Beleid SZW:
telefoon: 070 315 2111,
e-mail: subsidieregelingSLIM@minszw.nl

Voor optimale besteding van de SLIM-subsidie kies je voor een Noloc erkend loopbaanprofessional.

Wim Stönner – Eigenaar Local2Global: Vanuit een bedrijfsomgeving kan ik Deirdre aanbevelen. Vanuit HR/directie perspectief zie je spanningen onder druk van rendement ontstaan, waar niet altijd een antwoord voor is binnen de bestaande bedrijfsvoering. Hier komt een persoon als Deirdre in beeld. Lees verder 

 

Een bel afspraak maken