Ervaringsdeskundigheid:
lezingen, workshops & trainingen

Heb je wel eens ervaren wat een diep gevoel van voldoening je krijgt wanneer jouw persoonlijke overwinningen ook van waarde blijken voor een ander? Zien dat jouw levenslessen tot grote steun en hulp zijn?! Dan waren die heftige ervaringen toch nog èrgens goed voor! 

Mijn lezingen, workshops en trainingen gaan over het doorbreken, overstijgen en voorkomen van huiselijk geweld en seksueel misbruik. De essentie draait om persoonlijke groei. De vele vragen, de innerlijke onrust en de vaak verkapte lange termijnproblemen in gezondheid, werk, relaties, opvoeding en liefde komen allen openhartig aan bod. Middels het doorLICHTen van jezelf, transformeert ervaring in deskundigheid. Deze doorleefde wijsheid stelt jou als beste instaat om ook anderen te helpen bij het (her)pakken van hun regie en het doorbreken van (intergenerationeel) geweld.

Video review

Mijn aanbod:

  • Groepstrainingen – Geweld en misbruik laten sporen na, je wordt gedwongen om enorme mentale en fysieke draagkracht te ontwikkelen. Dit delen en transformeren tot bruikbaar materiaal met gelijkgestemden, helpt je om verder in harmonie te komen met jezelf en je omgeving én van onschatbare waarde te zijn voor anderen. Dit intensieve programma duurt 2 maanden en als je beantwoordt aan de criteria is de training GRATIS.
  • Workshops – Ontdekken welke patronen en overtuigingen jou saboteren in je geluk en welbevinden is bevrijdend. Je krijgt nieuwe inspiratie en het geeft enorm veel energie om in beweging te komen.  T.b.v. jaarlijkse evenementen (empowerment-/ambassadeursdagen) van o.a. Stichtingen en scholen geef ik workshops. Ook in privékring (deelname van minimaal 5 personen) – thema’s op aanbeveling of na overleg en uiteraard op maat. 
  • 1:1 speed-sessie – In minuten je innerlijke balans hervinden met pivotten (evenwichtsbalk) – voor vrijheid, vreugde en groei in je huidige situatie is mogelijk! 
  • Lezingen – De waarde van ervaringsdeskundigheid. Taboedoorbrekend, herkenbaar, openhartig, kwetsbaar en met grensverleggend empowerment perspectief het onderwerp van huiselijk geweld en seksueel misbruik onder woorden brengen. Vanuit eigen ervaring en het werken met tientallen vrouwen die hun verleden bruikbaar hebben gemaakt.
  • Consulten – directe ondersteuning aan advocaten, coaches, mediators en politie, ter ondersteuning bij een effectieve dienstverlening aan cliënten met een geschiedenis van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik.
  • Stichting HARTvrouwen is opgericht voor oud train-de-trainer gecertificeerden (vrouwen met ervaring in huidelijk geweld en/of seksueel misbruik die de intensieve training van 2 maanden hebben gevolgd om hun deskundigheid te bevorderen omdat zij zich willen inzetten voor deze doelgroep) en nieuw geïnteresserde ervaringsdeskundigen. Vanuit de Stichting worden projecten gestart, intervisies gepland, verbindingen gelegd met formele partijen & instanties, en hier worden interessante actuele inzichten en kennis gedeeld. Er is ook ruimte voor prangende vragen, en het delen van inspirerende ervaringen. 

Prijzen, belastingvoordeel en gratis deelname

Kijk onder prijzen naar mijn aanbod en hoe belastingvoordeel op jou van toepassing is. 

Voor de Train de trainer is deelname GRATIS wanneer je voldoet aan de criteria welke de Gemeente heeft gesteld.

Marlène Dings: In dit pittige traject, waar ik door zovele blokkades ben gegaan, zovele vragen had, zocht naar steun en antwoorden, op de meest onmogelijke momenten, heeft Deirdre mij ten allen tijde gecoacht. Ze heeft mij steeds de weg naar mijn hoofddoel gewezen en mij met verrassende antwoorden . . .  lees verder 

 

Bel mij voor een kennismakingsgesprek