Afgerond #MeToo Train-de-trainer: Ontwikkel je (ervarings)deskundigheid om seksueel geweld te doorbreken en overstijgen NOG ENKELE PLEKKEN BESCHIKBAAR start 25 januari a.s.

Doorzie het mechanisme achter regie pakken en verliezen in het leven

Wil jij graag meer uit je (professionele) leven halen? Wil je jouw (ervarings) deskundigheid verder ontwikkelen? Wil je het mechanisme doorzien hoe je regie pakt en verliest in het leven? Wil je seksueel, fysiek en verbaal geweld helpen doorbreken en overstijgen in levens van vrouwen die hier nog mee worstelen?

Deze train-de-trainer levert je minimaal het volgende op:

Je leert (anderen) hoe we aantrekken wat we NIET willen
Je leert (anderen) hoe je een magneet wordt voor wat je WEL wilt zijn/hebben/krijgen
Je leert (anderen) harmonie brengen in relaties
Je leert (anderen) hoe je omhoog klimt op de schaal van emoties
Je leert (anderen) hoe je jezelf op #1 zet, en dat je omgeving dit toejuicht
Je leert (anderen) regie pakken in het heden, door inzicht in het hoe & waarom van het verleden

We gaan eind januari fris van start om de toon voor 2018 te zetten! De training duurt 2 maanden. We werken samen in een groep van maximaal 10 vrouwen. We komen 5x bijeen. Tussen de groepsessies door krijg je individuele begeleiding. Het is een intensieve training met een fysiek en digitaal werkboek. 

We hebben al genoeg deelneemsters om 25 januari a.s. van start te gaan! Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus wil jij je verleden volledig overstijgen en nog krachtiger in je (ervarings)deskundigheid staan om ook anderen te helpen, GRIJP DEZE KANS!!!

AANMELDEN DOE JE DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR CONTACT@DEIRDREBOUWMAN.NL OF ALS JE MEER INFORMATIE WILT MAG JE OOK BELLEN 06-14682724

De Gemeente Amsterdam maakt het mogelijk voor 10 vrouwen om gratis deel te nemen aan dit programma. In ruil voor het volgen van deze training verwacht de gemeente dat je de opgedane kennis inzet ten behoeve van het ondersteunen van jouw achterban. De training gaat diep en raakt belangrijke levens essenties waar bijna ieder mens wel eens mee worstelt. De training biedt ook de ruimte, tools en begeleiding aan de deelneemsters om tegelijkertijd nog eventuele persoonlijk verwante vraagstukken op te lossen.

De voorlopige data 
We starten op 25 januari a.s.

25/1 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
8/2 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
22/2 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
8/3 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
22/3 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
 

Tijden van de training
Tijdstip van de training is van 09:30 – 13:00 (inclusief koffie/thee & koek)

Locatie
De locatie van de training is in de centrale OBA, vlak naast Amsterdam CS

In oktober 2016 en februari 2017 zijn soortgelijke training gegeven, voor meer informatie en referenties van de deelneemsters klik je respectievelijk HIER en HIER

INHOUDELIJK OVER DE TRAINING:

De #METOO hype stond momenteel groot in het nieuws.  Deze actie zorgt voor miljoenen posts afkomstig uit meer dan 85 landen. Reacties zijn zowel positief als negatief.  Het NRC vertelt dat nadat op 5 oktober Hollywood producent Harvey Weinstein van seksueel machtsmisbruik werd beschuldigd, het voor hem anders liep dan bij o.a. Bill Clinton en Bing Cosby. Zij ontweken de beschuldigingen, maakten vrouwen verdacht of kochten hen af. Na eerst ontkennen, toen een beetje spijt en vervolgens de belofte dat hij “hulp” zou zoeken, zorgden de karrevrachten getuigenissen tegen Weinstein, met steeds meer van hetzelfde. Zijn slachtoffers realiseerden zich de macht van hun aantal. In hun eentje zouden ze nooit geloofd worden. Met velen stonden ze een stuk sterker. En zo begon #MeToo: de hashtag  waaronder een ongekend aantal vrouwen en enkele mannen hun ervaringen met seksueel misbruik de wereld in werpen.

Een tegenreactie kwam snel opgang, zo schrijft het NRC: “Van mannen die honend veronderstellen dat een complimentje dus al verdacht is, en trouwens, zij zien zat vrouwen profiteren van mannelijke lusten. Van vrouwen die hun seksegenoten voorhouden dat ze tegen een stootje moeten kunnen. Eén van hen herinnerde zich in een column hoe zij als studente via seks interessante ervaringen opdeed en daar nog een goed cijfer aan overhield ook”

Feiten en cijfers

MOVISIE deelt feiten en cijfers over seksueel geweld. Tegenwoordig gebruiken zij liever de term seksuele grensoverschrijding als overkoepelend begrip omdat het gebruik van deze term het mogelijk maakt nuances aan te geven in de mate van grensoverschrijding en verschillende vormen daarvan. Het gaat dus om een verscheidenheid aan gedragingen die verschillen in ernst: van een seksueel getinte opmerking tot aanranding en verkrachting.

Definities

Bij een positieve seksuele interactie is sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Bij seksuele grensoverschrijding wordt aan een of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan.

Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en verkrachting is gedefinieerd, dat wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij geweld is gebruikt, dreiging met geweld of gebruik is gemaakt van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat is te weigeren.]

In 2015 heeft MOVISIE samen met RutgersWPF een Whitepaper gepubliceerd met feiten en cijfers over seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld.

MINSTENS ÉÉN VORM VAN SEKSUELE GRENSOVERSCHRIJDING MINSTENS ÉÉN KEER MEEGEMAAKT (NEDERLANDSE BEVOLKING)*

  Niet-fysiek ooit Fysiek ooit Geslachtsgemeenschap tegen de wil ooit Fysiek voor het 16e jaar
Vrouwen 52,7% 40,3% 14% 16,5%
Mannen 28,9% 12,7% 1,7% 3,4%

 
Fysiek: (zoenen, aanraken, aftrekken of vingeren, orale seks, anale seks en geslachtsgemeenschap)

Niet-fysiek: kwetsende seksuele opmerkingen, op een seksuele manier staren, confronteren met seksuele bewegingen, porno laten zien, naakt foto’s of seksfilms maken of aan anderen laten zien, geslachtsdelen, billen enz. laten zien, confronteren met masturbatie *Totaalcijfers zijn nog niet eerder gepubliceerd.

Doel

De actualiteit van dit thema vraagt terecht luid om aandacht. Waar onthulling een belangrijke eerste stap is, is het essentieel dat dit met adequaat vervolg wordt opgepakt. Door in gesprek te gaan, kan een juiste aanpak en doorverwijzing veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom biedt de Gemeente Amsterdam in samenwerking met De Levensloopstylist, Deirdre Bouwman een programma aan.

Het groepsprogramma is opgezet voor vrouwen die verbonden zijn aan vrouwenorganisaties. Binnen deze doelgroep bevinden zich vrouwen die o.m. ook zelf met seksueel geweld van doen hebben gehad. Dit programma is bij uitstek voor hun van waarde qua persoonlijke empowerment en om deze vervolgens door te geven aan vrouwen binnen het netwerk van hun organisatie. De contacten binnen deze netwerken zijn vaak laagdrempelig kunnen van belangrijke waarde zijn voor vrouwen die hiermee (nog vers) van doen hebben, en vaak lastig te bereiken zijn.

Het programma bestaat uit 5 groep-sessies met een tussenpose van twee weken ieder.

Het doel van het programma is om constructief met vrouwen in gesprek te gaan over de gevolgen van seksueel geweld in hun leven. Seksueel geweld werkt vaak (onbewust) door in keuzes die zij in hun verdere leven maken waarbij o.a. wantrouwen en loyaliteitsconflicten kunnen zorgen voor complexe toekomstige situaties in werk en privé.  Wanner seksueel geweld op jonge leeftijd heeft plaatsgevonden heeft dit meestal serieuze psychische en fysieke consequenties op korte en lange termijn.

Het programma beoogt dat de deelneemsters inzicht krijgen in de persoonlijke patronen en overtuigingen waarmee vrouwen zichzelf zwakker maken. Het project verschaft hen de tools waardoor ze vertrouwen helpen (her)vinden om te beschikken over hun eigen leven. Vanuit een innerlijke ontkenning (vaak onbewust) van eigen kracht, wordt verantwoordelijkheid gemakkelijker uit handen gegeven en wordt geleund op anderen. Dit schept een bepaalde mate van afhankelijkheid waardoor vrouwen eerder geneigd zijn om seksueel overschrijdende gedrag en geweld (in welke vorm dan ook) door de vingers zien. Wanneer een belangenverstrengeling uiteindelijk dusdanig complex wordt, komt men vaak in gewetensconflicten, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet.

Vaardigheden/tools die in het programma ontwikkeld worden zijn:

·      Begrijpen van emoties/emotionele weerbaarheid

·      Kwetsende (‘contrast’) situaties helpen omzetten naar inzicht in beperkende innerlijke overtuigingen

·      Beperkende innerlijke overtuigingen helpen omzetten naar groei intenties (bewust kiezen/scheppen/doen)

·      Bewust maken van gezonde life-style

·      Begeleiden in het (h)erkennen van grenzen en daar adequaat naar handelen

·      Begeleiden naar vertrouwen in- en actieve verbinding met intuïtie krijgen

Doelgroep

Voor vrouwen die zich inzetten voor vrouwenorganisaties die eventueel zelf te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag cq geweld, en anderen + zichzelf een stap verder willen helpen om dit in de toekomst te voorkomen.

Werkwijze

Middels 5 groep-sessies en tussentijdse evaluaties, met een schriftelijk en digitaal werkboek met dag-oefeningen en verschillende opdrachten, doorloopt de groep vrouwen een groeiproces van zelfkennis door. De thema’s die aan bod komen en de inzichten welke deze brengen worden tastbaar gemaakt in de dagelijkse praktijk. Wanneer de tools worden doorleefd vormen ze een waardevolle basis waarmee zij lotgenoten en/of anderen vrouwen binnen het netwerk, kunnen ondersteunen in het verder ontwikkelen van autonomie en zelfredzaamheid.

Samenwerking

Stichting Zijweg en Stichting Revief zijn gevestigde organisaties waarmee nauwe samenwerking is. Indien wenselijk kunnen deze nog van waarde zijn voor de deelnemers na afloop van het programma. Het zij als deelnemer, het zij als ambassadeur. Qua locatie en verzorging is samenwerking mogelijk met de OBA – Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Belang van training

Dit project draagt bij aan het doorbreken van het taboe rondom seksueel geweld en geeft handvaten aan betrokkenen om vrouwen regie en vertrouwen te helpen (her)vinden  in eigen leven en in dat van lotgenoten en/of contacten binnen hun netwerk. Aan situaties van seksueel geweld gaat meestal een reeks van patronen/overtuigingen/samenlopen aan vooraf. Inzicht krijgen in die patronen, overtuigingen en samenlopen/matches geeft kennis. Kennis is macht. Macht en kracht om tot zelfbeschikking te komen. Regie te nemen. Te ervaren dat er altijd een keuze is en de moed hebben om keuzes te maken. Kleine stappen om met een open-mind naar het Zelf te kijken en te ontdekken wat mogelijk bijdraagt dat we deze ervaringen in ons leven hebben. En vervolgens de manier in de vingers krijgen om dit te transformeren naar een realiteit waar het veilig en fijn is.

Dit project is nodig, uit oogpunt van verdere preventie, nazorg en doorverwijzing, omdat seksueel geweld vaak intergenerationeel plaatsvindt. Ergens dient het estafette stokje doorgeven doorbroken te worden. De vrouw die hier de verantwoordelijkheid voor neemt en voor zichzelf durft te gaan staan, is het voorbeeld voor haar kinderen. Naar de toekomst is voor de vrouw in kwestie van belang, dat zij vrij blijft van herhaling door verbinding met eigen kracht en autonomie.

Het project is onderscheidend Vrouwen met een achtergrond van seksueel geweld zijn bij uitstek van meerwaarde (ervaringsdeskundigheid) bij het signaleren en bespreekbaar maken seksueel geweld, in zowel de gevorderde als vroege stadia, bij buurtgenoten, lotgenoten, en andere contacten. Het programma pakt seksueel geweld diep in de kern aan, anders dan symptomen bestrijden en vermijden. Het is een vast programma, met persoonlijk maatwerk (elementen). Het legt een fundament om zelf emotioneel en rationeel (weer) in eigen kracht te staan en hoe dit over te dragen op derden. Innerlijke sabotage patronen, die groei en zelfbeschikking in de weg staan, worden ontdekt en autonomie wordt verder ontwikkeld. Het vrijgekomen potentieel wordt bewust ingezet om zelf naar een weer bevredigend en intrinsiek motiverend niveau van (sociaal)leven te klimmen (zowel privé als in werk).

Methodiek

Er zijn 5 opeenvolgende workshops/groep-sessies met een interval van een week ieder. Elke workshop heeft een duur van 3,5 uur. Elke groep-sessie heeft een specifiek thema. Aan sommige thema’s zitten (vooraf of achteraf) oefeningen en opdrachten gekoppeld.

Elke deelneemster krijgt zowel een schriftelijk als digitaal werkboek met daarin het materiaal, de oefeningen en dagelijkse opdrachten. De deelneemsters worden vrijgelaten om zelf de oefeningen te doorlopen van het programma. Uiteraard is het wel wenselijk, want doorvoelen van processen zorgt voor begrip en kennis om de materie door te spelen naar derden.

Tijdens de eerste groep-sessie wordt het centrale thema en doel uiteengezet. Het gesprek wordt aangegaan over waar noodzaak en behoeften liggen. Daarnaast wordt er gestreefd naar de formulering van individueel verband-houdende-persoonlijk-doelen. Elke deelneemster wordt geholpen/geïnstrueerd om, gerelateerd aan dit persoonlijke doel, 5 parameters (subdoelen) te benoemen. Binnen 3 dagen na de eerste sessie volgt voor iedere deelneemster een persoonlijke Skype sessie van 1 uur om deze doelen en parameters scherp te stellen. Dit is een belangrijk fundament van het programma om voortgang en eindresultaat te meten en behalen.

Twee dagen voor iedere van de volgende 4 groep-sessies levert elke deelnemer het werkboek met de dagelijkse opdrachten digitaal in. Deze worden door ondergetekende bestudeerd en geëvalueerd. tijdens de groep-sessie worden de belangrijke inzichten en valkuilen besproken.