Platform

Elke drie maanden organiseer ik een intervisie conferentie. Deze interactieve online meetings zijn bedoeld voor deelnemers en cliënten die mijn trainingen en trajecten volledig hebben afgerond.

De sessies duren 45 minuten. Van tevoren ingezonden vragen worden beantwoord tijdens de Q & A. Afhankelijk van de beschikbare tijd, behandel ik een of meerdere specifieke thema’s op aanvraag.

Deelnemers krijgen een oproep met inlog voor deelname via mail toegezonden. De data en tijden zijn zichtbaar op de agenda.