Train-de-trainer 6: Doorbreken van huiselijk geweld/misbruik bij vrouwen & kinderen 2019 Amsterdam Zuidoost (afgerond)

Amsterdam Zuidoost heeft vrouwen nodig die als een feniks uit de as zijn herrezen. Door jouw persoonlijke ervaring met seksueel misbruik en/of geweld weet jij als de beste welke gevolgen dit op een mensenleven heeft. Deze train-de-trainer helpt jou met het transformeren van (die laatste) onderbewuste gedachten en patronen, welke jouw kwaliteiten en talenten nog ondermijnen. Dit wonderbaarlijke proces bewust doorlopen maakt jouw dusdanig ervaringsdeskundig dat je ook anderen kunt verder helpen. Woon/werk je in Amsterdam Zuidoost? Wil je groeien? Wil je anderen helpen? Meld je dan aan!

De training wordt gefinancierd door het stadsdeel van Amsterdam Zuidoost. Wanneer je aan de toelatingscriteria voldoet (woon/werk in Amsterdam Zuidoost, persoonlijke ervaring met misbruik/geweld) is deelname GRATIS. Verwacht wordt dat je de verworven kennis inzet ten bate van de vrouwen en kinderen in Amsterdam Zuidoost om geweld en misbruik te doorbreken. Naïra Gomez, Gebiedsgerichte Preventie medewerker Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, zal samen met jou afstemmen hoe en waar je de Community van Amsterdam Zuidoost kunt gaan versterken.

Dat geluk een inside job is, wist je natuurlijk allang…

Vertel me ‘ns… wordt je boos bij het idee dat we ons leven zouden scheppen met onze eigen gedachte?
Want is het dan je eigen ‘schuld’ dat je nare ervaringen en pijn in je leven hebt ontmoet?
Was het antwoord maar zo simpel…

Vechten voor wat ik waard ben heeft mij heus wel wat opgeleverd, alleen dat ging gepaard met strijd. Pas toen ik snapte wie ik ten diepste ben, werd vechten overbodig. Vanuit die rust en overtuiging ontstond de ruimte om te begrijpen hoe ik verbonden en verwikkeld ben geraakt aan de pijn en het geluk die ik in mijn leven heb ervaren. Zo leerde ik regie pakken over mijn denken, want alleen dáár heb ik invloed op en macht over! En zo begon het leven mij terug te spiegelen waar ik naar verlangde, i.p.v. wat ik vreesde…

… Over alle ervaringen in de afgelopen jaren kan ik 100% verantwoordelijkheid nemen. Ik begrijp het ontstaan ervan – de leuke en de pijnlijke… Toen ik baby was en klein meisje, hebben mijn ervaringen de basis gelegd waardoor ik nu (in de afgelopen 10 jaar) dit wonderbaarlijke proces begrijp.

Is alles wat ik nu ervaar 100% positief? Nee, soms glij ik nog uit… dan heb ik de bananenschil (ergens versluierd) vanuit mijn intuïtie wel zien liggen. Echter mijn directe handeling werd dan gemotiveerd vanuit wil(ego)/preutsheid/gêne/terughoudendheid/ agressie/haast e.d.– en pats !!! moest ik nog even voelen. En ja, dan blijkt ook die suffe of pijnlijke ervaring van grote waarde, want uiteindelijk ben ik dan nog weer verder gegroeid, weer een stukje rijker in bewustZIJN.

Die voorbeelden neem ik mee in mijn trainingen – die maken mij humaan – daaraan herken je jezelf in mij – dan ontstaat verbinding – dan durven andere deelneemsters in de training zich ook te laten zien en openen – dan gaan we de diepte in – dan begint de innerlijke transformatie – dan groeien we met elkaar – dan leren we wat waarlijke bewuste regie over je eigen leven inhoudt, EN hoe je die neemt.

HEB JIJ IN JE JEUGD/VERLEDEN MISBRUIK EN/OF GEWELD MEEGEMAAKT?
WIL JE ONDERBEWUSTE GEDACHTEN DIE JOUW KWALITEITEN EN LEVENSVREUGDE ONDERMIJNEN TRANSFORMEREN? WOON/WERK JE IN AMSTERDAM ZUIDOOST EN WIL JE ANDEREN EMPOWEREN? SCHRIJF JE DAN IN VOOR DEZE TRAIN-DE-TRAINER

Geleidelijk, systematisch zal deze training je begeleiden om op emotioneel-, sociaal-, relationeel- en werkvlak te gaan scheppen met de kwaliteiten die jij in je hebt. Eenmaal tijdens de training dit voelen, legt de basis om het door te kunnen gaan geven aan derden. Alle tools, oefeningen en gesprekken mag je gebruiken voor jezelf en doorgeven aan anderen.

We sluiten de training feestelijk af met een presentatie van ieders groei en een mooi certificaat!

Planning van de training:
09/1 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00

23/1 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
06/2 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
Voorjaarsvakantie 17 -23 februari
27/2 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00
05/3 van 09:15-09:30 (inloop) START 09:30 – 13:00

Tijden van de training
Tijdstip van de training is van 09:30 – 13:00 (inclusief koffie/thee)

Locatie
De locatie van de training is in de OBA (Bibliotheek) Reigersbos, Rossumplein 1, 1106 AX Amsterdam-Zuidoost

Ben je benieuwd naar de ervaring van de deelneemsters uit train-de-trainer 5, klik dan HIER.

Belangrijk: De training is in groepsverband en heeft daarnaast ook 1:1 coaching-gesprekken, de beschikking over een laptop/computer/internet is essentieel om de training effectief te doorlopen.

Meld je aan via contact@deirdrebouwman.nl of n.gomez@amsterdam.nl (Naïra) als je wilt deelnemen of meer informatie wilt ontvangen. De training duurt 2 maanden (om de week een groepsessie – op een donderdag van 09:15 – 13:00) – locatie wordt nog bekend gemaakt, ergens goed bereikbaar in Amsterdam Zuidoost. De start staat gepland voor eind september/begin oktober.

Inhoudelijke informatie over de train-de-trainer

Het doel van de training
Het programma is opgebouwd uit groep-sessies en 1:1 coachingsgesprekken met een werkboek. Daarmee krijgen de deelneemsters inzicht in patronen en overtuigingen die ondermijnend zijn voor groei, gezondheid, levensvreugde en succesvol zijn in werk en privé.  De training verschaft de deelneemsters praktische tools waarmee zijzelf en de doelgroep, binnen Amsterdam Zuidoost, de noodzakelijke inzichten krijgen en daarmee vertrouwen helpt (her)vinden om te beschikken over een waardig eigen leven. Een veel voorkomend gevolg van seksueel misbruik is de innerlijke ontkenning (vaak onbewust) van eigen kracht, waardoor verantwoordelijkheid gemakkelijker uit handen gegeven wordt en geleund wordt op anderen. Dit schept een bepaalde mate van afhankelijkheid waardoor deze doelgroep eerder geneigd is om seksueel overschrijdend gedrag en geweld (in welke vorm dan ook) door de vingers zien, of toe te laten. Wanneer een belangenverstrengeling uiteindelijk dusdanig complex wordt, komt men vaak in gewetensconflicten, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet.

De doelgroep
Voor vrouwen die zich inzetten voor o.a. vrouwenorganisaties, wijkteams en buurtgenoten die zelf te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag c.q. geweld, en/of contact hebben met vrouwen in hun omgeving die hier mee te maken hebben, en daarmee anderen en/of zichzelf een stap verder willen helpen om dit in de toekomst te voorkomen.

De werkwijze
Middels 5 groep-sessies en tussentijdse evaluaties, met een werkboek (papier en digitaal) met dag-oefeningen en verschillende opdrachten, doorloopt de groep vrouwen een groeiproces van zelf- en mensenkennis door. Door de materie/oefeningen zelf te doorlopen en doorvoelen, zijn zij in staat (delen van) de training toe te passen in hun wijk en/of organisatie. De thema’s die aan bod komen en de inzichten welke deze brengen worden tastbaar gemaakt in de dagelijkse praktijk. Zo vormt de training een waardevolle basis waarmee zij lotgenoten en/of anderen vrouwen binnen het netwerk, kunnen ondersteunen in het verder ontwikkelen van autonomie en zelfredzaamheid en waar nodig de brug slaan richting gevestigde hulp instanties.

Vaardigheden die in het programma ontwikkeld worden
·     Begrijpen van emoties/emotionele weerbaarheid – het nut van emoties (emotieschaal)
·     Kwetsende (‘contrast’) situaties helpen omzetten naar inzicht in belemmerende innerlijke overtuigingen
·     Beperkende innerlijke overtuigingen helpen omzetten naar groei intenties (de kracht van denken, taal, woordkeuze)
·     Het ‘Levenswiel’doorlopen om handvaten te geven richting een gezonde lifestyle
·     Begeleiden in het (h)erkennen van grenzen, bij zichzelf en bij anderen, en daar adequaat naar handelen
·     Hoe je ondersteunt in het (her)vinden van vertrouwen in eigen intuïtie