Afgerond – Train-de-trainer5 #METOO 2.0: Help van de nood een deugd maken!

Help van de nood een deugd maken – maak van pijn een kracht*

Een verschrikkelijke situatie/ervaring geeft bij uitstek helder inzicht, hoe we ‘iets’ WEL willen én draagt de krachtige potentie/motivatie om een wezenlijk verschil te maken…

 

Train-de-trainer #METOO 2.0

Waar hebben we het over?
#METOO is van hype uitgegroeid tot een wereldwijd actieplan. Steeds meer landen laten hun stem rijzen voor emancipatie, zelfbeschikking en wederzijds respect. METOO doet nog steeds veel stof opwaaien en vanuit vele hoeken ziet men de intolerantie stijgen wat betreft seksueel misbruik en geweld. Een mooie ontwikkeling, echter er valt ook nog veel te doen!

Waar sta jij in dit verhaal?
De gevolgen van seksueel misbruik en geweld zijn groot en reiken helaas tot in volgende generaties. Vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) en die de moed en motivatie hebben om hun ervaring constructief te willen gebruiken krijgen middels deze train-de-trainer gerichte hulp. Zij zijn bij uitstek geschikt om binnen wijken, persoonlijke netwerken en op politiek niveau een verschil te maken.

Waar staat de Train-de-trainer voor?
De training helpt om systematisch in bewustzijn te groeien. De tools die gedurende twee maanden worden ingezet werken op twee lagen: voor de deelnemer zelf en om door te geven binnen het eigen netwerk. Met een duidelijke kop en staart wordt er in twee maanden tijd ervaren:

  • Hoe je regie pakt en houdt over je leven en wat er maakt dat je hem verliest,
  • Hoe je focus richt op doelen waar je naar toe wilt (en leert zien/voelen wat die doelen zijn),
  • Hoe je vlot balans herpakt wanneer je die verliest en waar die specifieke ervaringen ons toe uitnodigen,
  • Wat emoties ons te vertellen hebben (o.a. over relaties, grenzen, grensoverschrijding)
  • Welke rol ons lichaam heeft, en de verstandhouding die we ermee (zouden moeten) hebben (life-style), om de gezonde/energieke drager te zijn van groei en welzijn
  • Waarom jij er écht toe doet
  • Hoe je/wij een belangrijke schakel zijn om (intergenerationele overdracht van) misbruik en geweld te helpen doorbreken.

Voor wie deze training volledig wordt gefinancierd
Ben jij de vrouw die zich geroepen voelt om bij zichzelf en/of bij anderen pijn te helpen omzetten in kracht? Jezelf en anderen wil helpen om overleven te transformeren naar een volwaardig leven? Wil je samen werken aan een collectieve toekomst waarin zelf- en naaste liefde, veiligheid en innerlijke vrijheid centraal staan? Heb je een achterban, ben je vrijwilliger of sleutelfiguur in een wijk? Ben je woonachtig en/of werkzaam in Amsterdam? Als je op alles JA kunt zeggen, dan wordt deze training volledig voor jou gefinancierd en ben je van harte uitgenodigd om je aan te melden!

Locatie en data
We gaan 9 mei a.s. van start.  Alle sessies vallen op een donderdag met een interval van 2 weken 09/05 + 23/05 + 06/06 + 20/06 + 04/07  de tijden 09:30 (inloop v.a. 09:15) – tot 12:30-13:00. Tussen de groep-sessies in worden individuele sessies gepland. De locatie is centraal gelegen, een prettige workshop ruimte in de OBA – Openbare Bibliotheek van Amsterdam, naast het centraal Station.De training duurt 2 maanden. We werken samen in een groep van maximaal 10 vrouwen. Het is een intensieve training met een fysiek en digitaal werkboek (tekstverwerking in een word document maakt een belangrijk onderdeel uit van de training).

Wat zeggen eerdere deelneemsters over de train-de-trainer

De training inhoudelijk

Het doel van de training
Het programma beoogt dat de deelneemsters inzicht krijgen in patronen en overtuigingen waarmee deze groep vrouwen zichzelf zwakker maken. De training verschaft de deelneemsters praktische tools waarmee de doelgroep de noodzakelijke inzichten krijgt en daarmee vertrouwen helpen (her)vinden om te beschikken over hun eigen leven. Een veel voorkomend gevolg van seksueel misbruik is de innerlijke ontkenning (vaak onbewust) van eigen kracht, waardoor verantwoordelijkheid gemakkelijker uit handen gegeven wordt en geleund wordt op anderen. Dit schept een bepaalde mate van afhankelijkheid waardoor deze doelgroep eerder geneigd is om seksueel overschrijdend gedrag en geweld (in welke vorm dan ook) door de vingers zien. Wanneer een belangenverstrengeling uiteindelijk dusdanig complex wordt, komt men vaak in gewetensconflicten, waardoor men door de bomen het bos niet meer ziet.

De doelgroep
Voor vrouwen die zich inzetten voor o.a. vrouwenorganisaties, wijkteams en buurtgenoten die zelf te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag c.q. geweld, en/of contact hebben met vrouwen in hun omgeving die hier mee te maken hebben, en daarmee anderen en/of zichzelf een stap verder willen helpen om dit in de toekomst te voorkomen.

De werkwijze
Middels 5 groep-sessies en tussentijdse evaluaties, met een schriftelijk en digitaal werkboek met dag-oefeningen en verschillende opdrachten, doorloopt de groep vrouwen een groeiproces van zelf- en menskennis door. Door de materie/oefeningen zelf te doorlopen en doorvoelen, zijn zij in staat (delen van) de training toe te passen in hun wijk en/of organisatie. De thema’s die aan bod komen en de inzichten welke deze brengen worden tastbaar gemaakt in de dagelijkse praktijk. Zo vormt de training een waardevolle basis waarmee zij lotgenoten en/of anderen vrouwen binnen het netwerk, kunnen ondersteunen in het verder ontwikkelen van autonomie en zelfredzaamheid en waar nodig de brug slaan richting gevestigde hulp instanties.

Vaardigheden die in het programma ontwikkeld worden
·     Begrijpen van emoties/emotionele weerbaarheid – het nut van emoties (emotieschaal)
·     Kwetsende (‘contrast’) situaties helpen omzetten naar inzicht in belemmerende innerlijke overtuigingen
·     Beperkende innerlijke overtuigingen helpen omzetten naar groei intenties (de kracht van denken, taal, woordkeuze)
·     Het ‘Levenswiel’doorlopen om handvaten te geven richting een gezonde lifestyle
·     Begeleiden in het (h)erkennen van grenzen, bij zichzelf en bij anderen, en daar adequaat naar handelen
·     Hoe je ondersteunt in het (her)vinden van vertrouwen in eigen intuïtie
 

Ken je iemand voor wie deze training bij uitstek geschikt zou zijn, stuur deze oproep dan s.v.p. door!

Er is plek voor maximaal 10 deelneemsters en er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Dus is dit iets voor jou, neem dan snel contact op via contact@deirdreBouwman.nl, dan plannen we op korte termijn een intake in, en hoor je direct of je kunt deelnemen.

*City of Joy – documentaire (Madeleine Gavin)

Een inspirerende documentaire over Congolese vrouwen die pijn omzetten in kracht. Vrouwen en meisjes die slachtoffer waren van verkrachting tijdens het conflict in de Democratische Republiek Congo, leren in de ‘City of Joy’ om met hun verleden om te gaan, weer van zichzelf te houden, en uiteindelijk leiders in hun gemeenschap te worden.

In het voortdurende conflict in de Democratische Republiek Congo wordt verkrachting ingezet als oorlogswapen. De slachtoffers worden vaak buitengesloten, verlaten door hun echtgenoot en verbannen door hun gemeenschap. In Bukavu – soms ‘de slechtste plek op aarde voor een vrouw’ genoemd – hebben gynaecoloog Denis Mukwege, toneelschrijfster Eve Ensler (The Vagina Monologues) en de Congolese mensenrechtenactivist Christine Schuler-Deschryver de City of Joy opgericht, een centrum waar slachtoffers van verkrachting worden omgevormd tot gemeenschapsleiders.