Training (Ervarings)deskundigheid

Training (Ervarings)deskundigheid: Inspiratie lezingen, workshops & trainingen

De essentie van mijn lezingen, workshops en trainingen is om handvaten te geven om (innerlijke) vrijheid te voelen en ervaren, vreugdevolle verbinding te hebben met jezelf en anderen, en doorlopende groei in jezelf (en met anderen die zich hiervoor openstellen) toe te laten. Kortom, hoe word je een magneet voor wat je wilt zijn, hebben en ervaren en hoe help je dit ontwikkelingen in anderen. 

Mijn aanbod:

  • Groepstrainingen – dit zijn programma’s van bijv. 3 maanden waarin 2 wekelijks 7 groep-sessies plaatsvinden (op een centrale locatie zoals de OBA) en tussen 2 sessies in worden deelnemers persoonlijk begeleid middels mail(feedback) en enkele korte sessies per Skype en telefoon.
  • Workshops – geef ik t.b.v. jaarlijkse evenementen (empowerment-/ambassadeursdagen) van o.a. Stichtingen en scholen. Ook in privé kringen (deelname van minimaal 5 personen) – thema’s op aanbeveling of na overleg en uiteraard op maat. 
  • Lezingen – De waarde van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer (h)erkend. Voor opleidingen, bedrijfsdagen, cultuurdagen en andere gelegenheden ben ik beschikbaar om mijn motiverende verhaal te delen.
  • Evenementen – Ik geef workshops en speed-sessies tijdens congressen & evenementen (zoals bijvoorbeeld “Kracht on Tour” voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
  • Consulten – Deirdre Bouwman – Consultancy geeft directe ondersteuning aan advocaten, coaches, mediators en politie, om cliënten die een verleden van seksueel misbruik en/of huiselijk geweld hebben, een meest effectieve dienstverlening te kunnen bieden.

Marianne Quax – Coördinator Stichting Zijweg: “Deirdre heeft op één van de ambassadeursdagen van Stichting Zijweg de workshop ‘Vier vragen die je leven veranderen’ verzorgd. Gebaseerd op The Work van Byron Katie. Een zeer waardevolle workshop! Ambassadeurs (vrijwilligers) van Stichting Zijweg hebben allen partnergeweld meegemaakt. Ondanks dat zij zich uit de gewelddadige relatie hebben verlost, komen zij nog geregeld stressvolle situaties tegen waar de vier vragen uit The Work van Byron Katie enorm bij kunnen helpen. Dat hebben we tijdens de workshop ervaren met behulp van Deirdre. Zeker door haar betrokken en enthousiaste werkwijze! Zij kan helder de visie en essentie van The Work uitleggen, maar helpt je ook vervolgens daar persoonlijk handen en voeten aan te geven.

Een aanrader voor ieder die last heeft van allerlei gedachten die stress veroorzaken. Het geeft rust en vrede en vooral kracht op de weg naar herstel!

Dank je wel Deirdre!!”

Sleutelfiguren Astrid en Gabby uit Kortvoort zijn twee van de drie vrouwen die, onder begeleiding van stadsdeel Zuidoost, werken aan een Vrouwennetwerk in Kortvoort. Dat Vrouwennetwerk heeft als doel om vrouwen uit de wijk te ondersteunen en informeren over onder andere omgaan met huiselijk geweld, opvoeding en gezondheid.

Om beter in staat te zijn om dit te doen, worden zij eerst zelf getraind. Best wel nuttig maar best wel pittig! Beiden volgden de Train-de-trainer: Doorbreek en overstijg huiselijk geweld, het intensieve groepsprogramma (met maximaal 10 deelnemers) van drie maanden die in april 2017 van start is gegaan.

 

movisiewomeninc_logo

nederlandsjeugdinstituut stichtingzijweg_logo revief_logo obs_overhoeks_logo

gemeente_amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer informatie, of een lezing/workshop inplannen? Stuur een mail naar contact@deirdrebouwman.nl of bel/spreek in op 06-14682724. Suggesties m.b.t. vormgeving en inhoud zijn altijd welkom en bespreekbaar.