Deirdre Bouwman – Consultancy – Ervaringsperspectief

Deirdre Bouwman – Consultancy – Ervaringsperspectief

Deirdre Bouwman – Consultancy geeft naast het delen van ervaringsperspectief aan instanties, gemeenten en studenten ook directe ondersteuning aan advocaten, coaches, mediators, docenten en politie, om cliënten die een verleden van huiselijk geweld en seksueel misbruik hebben, een meest effectieve hulpverlening te kunnen bieden. Hierin handelt zij vanuit een holistische visie waarin de rol van zowel slachtoffer als dader vanuit een breder perspectief  wordt bekeken. Mee werken aan- en mee-ontwikkelen van preventie en duurzame oplossingen voor intergenerationeel geweld bij gezinnen direct en indirect. Direct via Samen Doen teams en Gemeenten en indirect via scholen en vrijwilligers organisaties. 

Geweld & seksueel misbruikt zijn, leidt vaak tot een gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen en komt daar ook vaak uit voort. Door dit gebrek raakt deze groep sneller verwikkeld in herhaalde complexe relationele situaties, in veel gevallen wordt uiteindelijk hulp van derden ingeschakeld. De patronen en overtuigingen welke door het geleden leed zijn ontstaan bemoeilijkt duurzame en effectieve hulpverlening voor deze groep.  Terugval komt veel voor. Wanneer je als advocaat, coach, mediator of rechercheur inzicht hebt in deze patronen en overtuigingen is deze groep veel effectiever te helpen en kun je een substantiële bijdrage leveren in het voorkomen van herhaling. Het taboe op seksueel misbruik/geweld is nog steeds enorm, en de angst om cliënten te kwetsen is groot. Toch is deze groep gebaat bij een directe, en vooral oordeel vrije, benadering.

Voor wie?

Voor gemeenten, instanties, studenten, advocaten, coaches, mediators, docenten en rechercheurs die vrouwen en kinderen, met een geweld en/of misbruik achtergrond, als client hebben en meerwaarde willen bieden, aan deze groep, in hun hulpverlening.

Wat is het?

Afhankelijk of er acute hulp gewenst is, of ter voorbereiding voor toekomstige cliënten, is het vaak mogelijk om in al in 1 afspraak (of 1 telefoongesprek) het nodige inzicht te faciliteren waarmee je verder kunt. Ik geef ook trainingen verdeeld over 3 modules. Daarnaast kun je mij ook inhuren om a.d.h.v. een interactieve workshop specifiek gerichte toelichting aan een groep te geven, of een workshop te verzorgen met thema’s gerelateerd aan de empowerment van jezelf en de groep waar je mee werkt.

Hoe werkt het?

Stuur mij een mail: contact@deirdrebouwman.nl of bel met 06-14682724, dan stemmen we telefonisch af, of desgewenst tijdens een persoonlijke kennismaking, welke situaties, kwesties doorgaans spelen. Ik bereid mij voor en kom met een plan van aanpak.

Mijn missie & visie

It takes one to know one

De contrasten uit mijn verleden (tijdens het ervaren van misbruik en geweld, depressie, co-dependency, p.t.z.d., verslavingen, eetstoornissen en seksualiteit problematiek) hebben geleid tot het inzicht dat Vrijheid, Vreugde en Groei noodzakelijk zijn voor het behouden van mijn innerlijke balans. Dat de gezonde basis van mijn leven op vrijheid berust, mijn primaire levensdoelstelling vreugde is en dat het resultaat hiervan zichtbaar is in de doorlopende levensgroei die ik ervaar.

Misbruik & geweld in de jeugdfase maakt dat de meesten mensen onvoldoende vertrouwen op hun vermogen, of recht, om keuzes te maken over wat ze willen. De meeste ervaringen van hun leven worden gevoed vanuit reactie i.p.v. vanuit pro-activiteit.  Ze zijn speelbal van hun omgeving. Ik help deze groep mensen verbinding maken met hun innerlijke wijsheid en zo het gevoel van ware vrijheid herontdekken. Dat ze bewust leren denken, voelen, handelen en krijgen. Dat ze weten wie ze zijn en bewuste focus kiezen. Dat ze de energie en moed voelen, vanuit een diep geworteld innerlijk vertrouwen, om de stappen te zetten die er toe doen.

Anneke Kersten, van Reflection Advies, zegt hierover:“Als ik cliënten heb die te maken hebben gehad met misbruik, kan ik altijd een beroep op Deidre doen. Dit is een zeer waardevolle aanvulling op mijn eigen expertise.

Door haar doortastendheid helpt Deidre mij om mijn cliënten beter bij te staan. De antwoorden die ik zelf niet heb, vind ik bij haar. Daardoor ben ik geholpen, maar nog belangrijker, daardoor kunnen mijn cliënten verder met hun leven”.