Overstijg voorgoed huiselijk geweld en leer anderen hierin begeleiden

Overstijg voorgoed huiselijk geweld en leer anderen hierin begeleiden

Dit is een programma/training van 2 maanden waarin maximaal 8 gemotiveerde deelnemers worden begeleid om  huiselijk geweld voorgoed te overstijgen en/of anderen hierin te begeleiden.

Voor wie
De deelnemers, voor wie deze groepstraining is ontwikkeld, hebben zelf al praktische stappen gezet op weg naar vrijheid en autonomie, maar staan nog niet volledig waar ze willen zijn. Vaak ligt zelfkritiek, gebrek aan vertrouwen, het willen ‘pleasen’ voorbij eigen grenzen en onvolledig begrip van eigen emoties de échte fundamentele opwaartse spiraal, waar zij naar op zoek zijn, in de weg. Ware vrijheid is een ‘inside job’ – innerlijke klus.

Groep: 14 september - 7 december 2016
Groep: 14 september – 7 december 2016   “Eindelijk ben ik de verbinding gaan voelen met mijzelf, met wat ik wil in- en met mijn leven. De weg ligt nu open om eindelijk mijn leven te gaan leiden, samen en vooral in verbinding met degenen waar ik van hou en bovenal in verbinding met mijzelf


De kracht van samenwerken
Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder is een spreekwoordelijk gezegde wat tevens ook de kracht van dit programma is. Door de vergelijkbare achtergrond en het gemeenschappelijke doel van de deelneemsters wordt wilskracht en vertrouwen exponentieel versterkt. Valkuilen delen, pijnlijke realisaties doorvoelen, bevrijdende humor toelaten en diepgaand begrip ervaren, zijn de basis waarop het fundament wordt gelegd waarmee hun eigen leven duurzaam transformeert en zij het leven van anderen kunnen helpen transformeren.

  • In het programma: Het Leven dat je Wilt, leren deelnemers in 3 maanden tijd om (huiselijk) geweld voorgoed te overstijgen. Middels voorbeelden, training, oefeningen, persoonlijke begeleiding in pivotten*, en een werkboek met dagelijkse opdrachten krijgen ze de mindset en tools onder de knie om een gezond, vreugdevol en veilig leven te scheppen: zowel privé als in werk, zowel voor henzelf als voor personen die ze hier in willen begeleiden.
  • Deelnemers krijgen inzicht in de denk- en voel patronen waarmee mensen gevangen blijven in een leven vanuit reactie en afhankelijkheid versus vrijheid en autonomie.

Deelnemers leren de signalen van emoties begrijpen en gebruiken om gezonde & effectieve communicatie, plus richting, te kiezen voor zichzelf, en/of hoe ze dit proces kunnen faciliteren bij anderen.

Hoe ziet het programma eruit
Tijdens de 7 groep-sessies (om de 2 weken in ochtenden van 4 uur) komen essentiële thema’s aan bod. De oefeningen, voorbeelden en opdrachten leren om te (h)erkennen, voelen en bewust kiezen.

Tussen de 5 groeps-sessies in krijgt iedere deelneemster persoonlijke begeleiding in pivotten. *Dit is een doortastende methodiek waarmee men (on)bewust saboterende gedachten patronen, leert gebruiken om grip op het zelf te krijgen. Deelnemers leren de hele bevrijdende ‘waarheid’ zien voor zowel zichzelf als voor anderen. Hierdoor wordt de verbinding  voelbaar met het krachtige en waardevolle mens dat de deelnemer zelf is en hoe dit ook voor anderen geldt! Een vanzelfsprekend effect is dat herkend wordt waar de knopjes zitten om regie te pakken en houden, waar nodig.

Wat levert het programma je op
Tijdens dit programma/deze training van 3 maanden bouwen de deelnemers een schat aan ervaring en kennis op over de werking van de eigen psyche, en daarmee die van anderen. Ze ontwikkelen het vermogen om de heelheid, waarover ieder mens in potentie beschikt, los te kunnen zien van de tekortkomingen. De kracht en het aanwenden van focus is een belangrijke essentie in het programma. Kortom, het programma geeft praktische tools en belangrijke inzichten om een stevig fundament neer te zetten. De deelnemers krijgen de kans om zelf een diepgaande innerlijke transformatie te ondergaan en vanuit deze, eigen doorleefde, ervaring kunnen zij dit als beste doorgeven aan een ander. Alle deelnemers worden daarom uitgenodigd om zelf alle processen en oefeningen te doorlopen. Na drie maanden is de materie, en het vertrouwen daarin, zo eigen dat de deelnemers dit kunnen inzetten bij anderen vrouwen om huiselijk geweld te doorbreken en overstijgen.

———–

“Eerst geloven, dan zien” – de kracht van de groep

Voorafgaand elke belangrijke menselijke prestatie (zowel persoonlijk-, in sport, als in de politiek) is er een rotsvast geloof in het succes ervan. De wil om iets te bereiken, vertrouwen in het kunnen en daardoor het doorzetten bij ogenschijnlijke tegenslag. Dat is de kracht van deze groepssamenwerking en begeleiding.

Want inmiddels weet je: “Als je doet wat je deed, zal je krijgen wat je kreeg”

Je leven zelf scheppen versus in reactie leven

De gemiddelde waardering voor de training is een “9”
De training is een groot succes! Alle deelnemers ervaren een fundamenteel innerlijk groeiproces die ingrijpt op alle vlakken van hun leven. Het vertrouwen in zichzelf, de verbinding en de taal verstaan van hun innerlijke GPS maken deze vrouwen een waardevol doorgeefluik voor anderen vrouwen (en mannen) die naar deze groei en verbinding op zoek zijn.

En dit is wat de deelnemers er zelf over zeggen:
Quirina Kofman, coach, ervaringsdeskundige, voorlichtster:  “‘Op weg naar het leven dat je wilt’: eindelijk ben ik de verbinding gaan voelen met mijzelf, met wat ik wil in- en met mijn leven. De weg ligt nu open om eindelijk mijn leven te gaan leiden, samen en vooral in verbinding met degenen waar ik van hou en bovenal in verbinding met mijzelf

Ria Blits: “Op een hele respectvolle, duidelijke en realistische wijze snel tot de kern komen en leren je oude overtuigingen te vervangen voor nieuwe denkwijzen

Sabrina Seema Dinmohamed, antropoloog/danseres: “Iedereen die zichzelf beter wil leren kennen en die de kracht wil vinden om zijn/haar eigen pad te volgen moét dit programma volgen

Nathalie Sichtman: ” Een vakvrouw met gevoel die ontzettend veel kennis heeft en deze heeft doorleefd

Tjarda Reesink: “Deirdre heeft mij woorden gegeven voor mijn overtuigingen in het leven die ik heb, waar ik zelf nog geen woorden aan kon geven. De inzichten die ik heb mogen krijgen tijdens dit traject hebben mij vooral innerlijke vrijheid gegeven. Ik gun iedereen de liefde eb innerlijke vrijheid die ik heb mogen ervaren

Susanne Slikkerveer: “Door de training ‘het leven dat je wilt’ heb ik mezelf op een andere manier leren kennen, ga ik uit van mijn eigen kracht en wensen. Het programma heeft me ontzettend veel mooie inzichten gegeven die me heel veel hebben geleerd. Ik ben rustiger, gelukkiger en liefdevoller met en naar mezelf door de verbinding die ik mag ervaren. Ik gun iedereen deze liefdevolle verbinding, ga deze aan het verrijkt je leven

Bloemen