REEDS AFGEROND Train-de-trainer 3 maanden programma

Help de spiraal van huiselijk geweld doorbreken en overstijgen!

Ben je vrijwilliger of sleutelfiguur in Amsterdam, en wil je huiselijk geweld helpen doorbreken en overstijgen? Tijdens het 3 maanden train-de-trainer programma, leer je (ervarings-) deskundigheid ontwikkelen waarmee je een werkelijk verschil kunt maken in het leven van vrouwen die los willen komen van huiselijk geweld. Je leert hoe je de spiraal van geweld kunt helpen doorbreken en overstijgen.

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR DEELNAME 

De Gemeente Amsterdam maakt het mogelijk voor 10 vrouwen om gratis deel te nemen aan dit programma. In ruil voor het volgen van deze training verwacht de gemeente dat je de opgedane kennis inzet ten behoeve van het ondersteunen van jouw achterban. De training gaat diep en raakt belangrijke levens essenties waar bijna ieder mens wel eens mee worstelt. De training biedt ook de ruimte, tools en begeleiding aan de deelneemsters om tegelijkertijd nog eventuele persoonlijk verwante vraagstukken op te lossen.

De voorlopige data 
De voorlopige planning is nog in overleg

Tijden van de training
Tijdstip van de training is van 09:30 – 13:00 (inclusief koffie/thee & koek)

Locatie
De locatie van de training is in de centrale OBA, vlak naast Amsterdam CS

In oktober 2016 is een soortgelijke training gegeven, voor meer informatie en referenties van de deelneemsters klik je HIER

INHOUDELIJK OVER DE TRAINING: DOORBREKEN & OVERSTIJGEN HUISELIJK GEWELD

Inleiding
In 2013 zijn er bij de politie Amsterdam-Amstelland meer dan 70.000 gemelde incidenten van huiselijk geweld gemaakt. Huiselijk geweld, naast dat het vaak een intergenerationeel patroon betreft, is het ook een maatschappelijk probleem met hoge cijfers van recidive. Daarom vraagt dit probleem om een oplossing vanuit de kern. Een oplossing waar volgende generaties de vruchten van plukken.

Doel
Huiselijk geweld is complexe materie waarbij veel verschillende factoren een rol spelen. Als vrijwilliger, of als sleutelfiguur met een achterban en/of connecties met vrouwen die los willen komen van huiselijk geweld kun je een groot verschil maken. Met een gelijkwaardige houding, verstand van zaken en spreken vanuit het hart kun je een ander spiegelen en raken. Het mooiste geschenk wat we vrouwen in deze positie kunnen geven is om een veilige ruimte te bieden waarin zij de wijsheid van hun hart kunnen laten spreken en dan ook daadwerkelijk luisteren naar wat deze te vertellen heeft. De train-de-trainer leidt op om de volgende vaardigheden/tools te ontwikkelen:

 • Begrijpen van emoties/emotionele weerbaarheid
 • Kwetsende (‘contrast’) situaties helpen omzetten naar inzicht in beperkende innerlijke overtuigingen (‘pivotten’)
 • Beperkende innerlijke overtuigingen helpen omzetten naar groei intenties (bewust kiezen/scheppen/doen)
 • Bewust maken van voeding/gezondheid (in de breedste zin: eten, lezen, gespreksstof, tv, beweging, natuur, ontspanning, meditatie/mindfulness etc.)
 • Begeleiden in het (h)erkennen van grenzen en daar adequaat naar handelen
 • Begeleiden in vertrouwen in- en actieve verbinding met innerlijke wijsheid krijgen
 • Actief luisteren (waarmee zelfredzaamheid – optimaal gestimuleerd wordt)

Doelgroep
Voor vrouwen die hun achterban willen helpen om huiselijk geweld te doorbreken en overstijgen. Voor vrouwen die willen leren hoe ze anderen kunnen helpen om de regie van het leven (weer) in eigen handen te nemen. Voor vrouwen die willen begrijpen hoe dit oeroude fenomeen sluipend z’n weg vindt. Voor vrouwen die dit patroon definitief willen (helpen) doorbreken, ook voor huidige en toekomstige generaties. Voor vrouwen die hun (ervarings-) deskundigheid verder willen ontwikkelen om een voorbeeld en baken te zijn voor andere vrouwen in dergelijke situatie.

Groep: train-de-trainer 6 april – 6 juli 2017

Werkwijze
Middels 7 groep-sessies en tussentijdse evaluaties, met een schriftelijk en digitaal werkboek met dagelijkse oefeningen en verschillende opdrachten, krijgen de deelnemers grip op de tools waarmee ze deze groep vrouwen aanzetten tot bewustzijnsverruiming en empowerment. De thema’s die aan bod komen en de inzichten welke deze brengen worden tastbaar gemaakt in de dagelijkse praktijk.

Dit programma is onderscheidend
Vrouwen met een achtergrond van huiselijk geweld zijn bij uitstek van meerwaarde (ervaringsdeskundigheid) bij het signaleren en bespreekbaar maken huiselijk geweld, in zowel de gevorderde als vroege stadia, bij buurtgenoten. Maar ook voor vrouwen zonder huiselijk geweld achtergrond, die zich graag willen inzetten voor deze doelgroep, legt het programma TRAIN-DE-TRAINER een stevig fundament, waarmee na afloop de deelnemers als sleutelfiguren/ambassadeurs ingezet kunnen worden.

Het programma pakt inzicht op huiselijk geweld diep in de kern aan, anders dan symptomen bestrijden en vermijden. Het is een vast programma, met persoonlijk maatwerk (elementen). Het geeft de tools waarmee je anderen kunt begeleiden om emotioneel en rationeel (weer) in eigen kracht te staan. Innerlijke sabotage patronen, die groei en autonomie in de weg staan, help je ontdekken en transformeren. Je leert hoe je deze vrouwen kunt helpen om, met een verbrede blik en verheven hart, opnieuw verbindingen te leggen in werk en privé.

Door (weer) te voelen wat ze werkelijk willen en kunnen, groeit hun motivatie om concrete stappen te zetten naar een gezonde relatie met zichzelf en anderen.

Methodiek
Er zijn 7 opeenvolgende workshops/groep-sessies met een interval van 2 weken ieder. Elke workshop heeft een duur van 3,5 uur. Elke groep-sessie heeft een specifiek thema. Aan sommige thema’s zitten (vooraf of achteraf) oefeningen en opdrachten gekoppeld.

Elke deelnemer krijgt zowel een schriftelijk als digitaal werkboek met daarin het materiaal, oefeningen en dagelijkse opdrachten. De deelnemers worden vrijgelaten om zelf de oefeningen te doorlopen van het programma. Uiteraard is het wel wenselijk, want doorvoelen van processen geeft meerwaarde tijdens de overdracht ervan.

Tijdens de eerste groep-sessie wordt het centrale thema en doel uiteengezet. Daarnaast kan er individueel een verband-houdend-persoonlijk-doel geformuleerd worden. Elke deelnemer wordt geholpen/geïnstrueerd om, gerelateerd aan dit persoonlijke doel, 5 parameters (subdoelen) te benoemen. Binnen 3 dagen na de eerste sessie is er met iedere deelnemer een persoonlijke Skype sessie van 1 uur om deze doelen en parameters scherp te stellen. Dit is een belangrijk fundament van het programma om voortgang en eindresultaat te meten en behalen.

Twee dagen voor iedere van de volgende 6 groep-sessies levert elke deelnemer het werkboek met de dagelijkse opdrachten digitaal in. Deze worden door mij bestudeerd en geëvalueerd. Tijdens de groep-sessie worden de belangrijke inzichten en valkuilen besproken.

Werken met intenties
Tijdens het programma wordt doorlopend geoefend om met intenties te werken. Intenties scheppen focus en focus richt aandacht. Alles waar aandacht op gericht is groeit. Het werkt uiterst krachtig om deze vrouwen te helpen bij bewust focus te kiezen.

Pivotten
Pivotten is een vaardigheid welke zelfregie ontwikkelt. Gedurende het programma zullen de deelnemers situaties in het dagelijkse leven ervaren waarin (emotionele) uitdagingen zitten – contrast situaties. Het is enorm waardevol, voor de ontwikkeling van zelfbeschikking, om deze situaties met mij te delen om daarmee te leren pivotten. Het is een simpel proces wat persoonlijk ervaren dient te worden om deze vorm van zelfhulp door te kunnen geven.

De inhoudelijke planning
Afhankelijk van start datum:

 • Groep-sessie I: Doel, inhoud, werkwijze en overkoepelende visie van project delen. Persoonlijke toespitsing. Uitleg werkboek (digitaal en schriftelijk) en spelregels. Ruimte voor interactie.
 • Binnen 3 dagen na de eerste sessie is er met iedere deelnemer een persoonlijke Skype sessie van 1 uur om deze doelen en parameters scherp te stellen. Dit is een belangrijk fundament van het programma om voortgang en eindresultaat te meten en behalen.
 • Vervolgens elke 2 weken,  van 09:30 – 13:00 en groep-sessie met verdiepend thema. Evaluatie van inzichten/valkuilen bespreken/maken van opdrachten.
 • Tussentijds de groep-sessies in t.b.v. pivotten: elke deelnemer wordt geacht minstens 1 a 2 x per week een ‘contrast’ situatie te delen. Deze contact momenten geschieden per mail en telefonisch.
 • Twee dagen vooraf elke groep-sessie levert iedere deelnemer haar digitale werkboek aan voor evaluatie/voortgang/resultaat bewaking.
 • Het programma wordt afgesloten met een schriftelijke evaluatie van vertrekpunt tot eindresultaat op de gestelde doelen en parameters.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

Heb je nog vragen dan sta ik je graag te woord door te bellen naar 06-14682724, of te mailen via contact@deirdrebouwman.nl