Voor Vrijheid, vreugde en groei in werk & liefde, na een verleden van misbruik en geweld

Is duurzame energie haalbaar? Het Ondernemersbelang, editie 03 • 2015

Geschreven door Deirdre Bouwman

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2015

In 2020 moet 14% van de totale energievoorziening duurzaam zijn en in 2050 zelfs 100%. Dat resultaat moet onder meer worden behaald door hoge belastingen op vervuilende brandstoffen en subsidiemaatregelen voor bijvoorbeeld zonne-energie. Nederland wordt daardoor minder afhankelijk van andere landen voor de levering van kolen, olie en gas. Is een volledige duurzame energievoorziening wel haalbaar en wat zijn de consequenties voor het bedrijfsleven? De mening van ons panel.

DE LEVENSLOOPSTYLIST

“Behoefte om werk te verbinden met zingeving”

Als we naar 100% moeten in 2050 dan is het heffen van hoge belastingen op vervuilende brandstoffen een zwak middel. Films zoals “Thrive” (te zien op YouTube) laten zien dat het wel degelijk mogelijk is. Studio Roosegaarde is een mooi voorbeeld hoe onze jonge generatie geweldige ideeën heeft. Steeds meer mensen voelen de behoefte om werk te verbinden met zingeving en daar moeten we het nu, en in de toekomst van hebben. Wanneer de gevestigde industrie deze initiatieven steunt, en helpt uitrollen dan zijn er genoeg alternatieven om al sneller volledig 100% duurzaam te zijn. Het vergt een collectieve inzet om tot zo’n resultaat te komen. «

ondernemersbelang06-15


Jouw reactie op Is duurzame energie haalbaar? Het Ondernemersbelang, editie 03 • 2015

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php