Worden techniek en innovatie de katalysator van onze economie?

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wil dat méér jongeren voor techniek kiezen. Het startpunt is volgens haar ‘innovatief en uitdagend onderwijs dat goed samenwerkt met het regionaal bedrijfsleven’. In totaal willen overheid en ondernemingen de komende jaren 300 miljoen euro uittrekken voor een betere doorstroming naar de technische sector, te beginnen met 75 miljoen vanaf 2015 voor technische mbo-opleidingen. Hoe maak je de technische opleidingen (weer) aantrekkelijk voor jongeren?

De mening van ons panel. 

Deirdre Bouwman:”Ik denk dat techniek en innovatie belangrijke katalysatoren van onze economie zijn. Een minstens zo belangrijke katalysator is dat mensen écht doen waarvoor “ze gebakken zijn”. Zingeving in werk blijkt steeds belangrijker te zijn. Daarmee bereikt de persoonlijke inzet in werk een vaak duurzaam en hoog niveau. Technische opleidingen (weer) aantrekkelijk voor jongeren maken, zou je kunnen bewerkstelligen door jongeren te helpen herkennen welke persoonlijke kwaliteiten/talenten in deze sector goed van nut zijn. Het ontwikkelen van management skills kun je prima kwijt in een technisch bedrijf zonder persoonlijk zelf heel technisch te hoeven zijn. Het lijkt mij daarom van belang dat alle lagen van een onderneming aandacht krijgen in technische opleidingen zodat ook jongeren met een minder technische geaardheid, skills als sales, service, and management kunnen ontwikkelen in dat segment. Kruisbestuiving heeft altijd nog gebleken een uitstekende basis voor evolutie & groei te zijn.”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2014