Ervaringsdeskundigheid onmisbaar voor sociaal werk

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Persbericht van MOVISIE 25 januari 2016 – Ervaringsdeskundigheid betekent wat anders dan alleen een zelfde ervaring hebben als een ander. Het geeft aan dat iemand niet alleen geleerd heeft van zijn ervaringen, maar ook geleerd heeft deze te gebruiken als bron van kennis om anderen mee verder te helpen. Ervaringsdeskundigheid kan vanuit verschillende perspectieven een meerwaarde hebben.

‘De inzet van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn verdient meer erkenning als zinvolle aanvulling op professionele hulpverlening’, stelt Yvonne van Mierlo, Raad van bestuur van Movisie en jurylid van de vierde Participatieprijs. Dit jaar is het thema van de Participatieprijs ‘deskundig door ervaring’. Een brede groep partners ondersteunt de prijs.

De vierde Participatieprijs
De Movisie Participatieprijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie bevordert van groepen die extra aandacht verdienen. Dit jaar is het thema ‘deskundig door ervaring’, opdat dit een meer vanzelfsprekend begrip in onze sector wordt. Ervaringsdeskundigheid kan meerwaarde hebben binnen elk terrein van zorg en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, verslavingszorg, GGZ of bij revalidatie. Door middel van deze prijs wordt een podium geboden aan innovatieve projecten die ervaringsdeskundigheid inzetten. Het is tijd om als succesvol project gezien te worden en een bron van inspiratie te zijn voor anderen! Meld uw project aan op www.movisie.nl/participatieprijs.

De Wet van Aantrekkingskracht

Door Byron Katie en The Work wist ik al dat het mogelijk is, ongeacht je situatie, om een kalme, warme vredige innerlijke rust te ervaren. En juist die innerlijke kalmte & vrede zorgt er voor dat je buitenwereld ook positief mee verandert. Er is dus iets binnenin ons dat hetzelfde aantrekt in onze buitenwereld. Ik voel deze rust en vrede nu ook daadwerkelijk. En ik zie ook het verband tussen personen die van nature en vanzelfsprekend  successen boeken, dit bewerkstelligen door een juiste afstemming tussen gevoel en gedachten.  En dit is nu precies waar het bij De Wet van Aantrekkingskracht om draait.

De Wet van Aantrekkingskracht
Een vaak omstreden onderwerp, omdat er een enorme media hype omheen is ontstaan en we haar vaak verkeerd begrijpen. Ik heb er een paar jaar geleden een artikel over geschreven in Het Ondernemersbelang – lees hier.

De Wet van Aantrekkingskracht is altijd actief – in onszelf en buiten onszelf. Ze reageert op trilling/energie. Wanneer ik geïrriteerd ben omdat ik vind dat de dag te snel is begonnen en ik nog wel langer had willen slapen (dus een gevoel van irritatie) en tevens denk: ik moet de dag positief beginnen, dus ik creëer de gedachte “wat een prachtige dag, ik heb een geweldig leven” dan zijn dat 2 signalen die elkaar tegenspreken – mijn gevoel vs mijn bewust ingezette gedachte… en de Wet van Aantrekkingskracht reageert primair op hoe je je voelt, gedachten zijn daarbij ondergeschikt. Door mijn initiële irritatie is de kans groot dat mijn gedachten automatisch shiften naar onderwerpen die daarmee resoneren zoals bezorgdheid, spanning en eventuele angsten. En voilà dan matchen de gedachten met het gevoel en dan gaat het ware creëren van start – negatief weliswaar. Want als ik iets voel en ook zo denk dan ga ik het ook ‘zien’ en zijn mijn ervaringen, die dag, daar een bewijs van.

Andersom werkt het ook – ik wordt wakker terwijl Bloom, mijn hondje, zich lekker zacht tegen mij aan drukt. Ik voel de liefde in mij stromen terwijl ik haar zachte koppie aai en haar staartje vreugdevol zie kloppen tegen haar kleedje. Ik denk automatisch aan de ruimte die ik heb vandaag om te werken aan mijn nieuwe ideeën. Een huilend meisje van 6 die ’s ochtends protesteert om na schooltijd naar de opvang te willen kan ik liefdevol opvangen ipv te reageren op haar verzet. Een auto die dubbel naast die van mij staat geparkeerd en mij insluit, terwijl ik wil wegrijden bij school, weet ik handig te omzeilen door een stuk de stoep op te steken. De cappuccino die ik wilde halen moet ik laten schieten want ik was mijn telefoon met pasjes vergeten… dan maar gewoon terugrijden naar huis en lekker aan de slag! Koffie werd toch weer een gewoonte i.p.v. een exclusief momentje genieten…

Simpel gezegd is het de kunst van het half volle glas zowel in gedachte als in gevoel. Te vaak wijken die 2 van elkaar af en dan lijkt het erop, hoe we ook ons best doen om positief te blijven & te denken, dat dit nutteloos is. Wat we dan te doen hebben is ons gevoel onder de loep nemen. Welke gedachte hangt samen met ons gevoel? Waar komt dit vandaan? Vervolgens is het essentieel om onszelf serieus te bevragen of we alle invalshoeken van dat verhaal al de ruimte hebben gegeven, om ons bewustzijn te informeren. Want, alles heeft een reden van zijn.

Ik ben mij gaan realiseren dat alles een reden van zijn heeft doordat – uiteindelijk – elk verhaal wat mij overkomt en wat ik schep een boodschap draagt waar ik als mens van groei. Het mij laat mij zien hoe ik beter kan zijn/doen/leven/voelen… En ja, ook de pijnlijke – vooral de pijnlijke ervaringen – brengen mij steeds dichterbij het creëren van een liefdevol, gelukkig en gemakkelijk leven.

Vindt je dit interessant?

In mijn volgende blog laat ik je zien hoe en wanneer je het beste los kunt komen van ongewenste gevoelens zodat je wens-gedachten vrij spel kunt geven om tot manifestatie te komen!

Serendipiteit – een geschenk uit de Hemel

Serendipiteit (mijn eigen vrije vertaling van dit woord: iets goeds ontdekken zonder er naar op zoek te zijn) gebeurt ieder mens. Voor mij blijkt serendipiteit telkens weer dé manier te zijn hoe ik tot inzichten kom en steeds meer verbinding ervaar met mijn ziel – dat stukje van mij wat altijd in liefde verblijft, waar mijn inspiratie vandaan komt en wat mij richting, energie & hoop geeft.

Vandaag heeft serendipiteit mij hier nog weer een flink stuk dichterbij gebracht. Via een nieuwsbrief van Wayne Dyer – die gek genoeg 2 maanden geleden ook al mijn mail binnen rolde – met een  gratis filmpje van hem. Hij noemt daarin een boek, uit 1914 geschreven door Joseph Benner: Impersonal Life. Naar verluid was dit ook een boek welke Elvis Presley bij zich droeg en mee zijn graf in nam. Ik werd nieuwsgierig en ben verder gaan Googlen. Ik vond een Youtube filmpje over het boek en vervolgens ontdekte ik de link om het boek gratis te lezen. Na het doen van de opdracht in het tweede hoofdstuk voelde ik ‘het’ door me heen stromen. Het is een warme tinteling, rustige vrede – die mijn verkoudheid doet smelten – een verstilling, een diep weten van-, een diep vertrouwen in… een diep vertrouwen in dat wat ik ontmoet, mij steeds dichterbij brengt waar ik vanuit mijn hart wil zijn. En dan komt dat grappige besef: Ik ben er al, ik ben er gewoon al! Alleen mijn hoofd, mijn verhalen, mijn intellect kan het lastig bevatten – die sturen soms aan op gedachten welke ik al duizenden keren heb gedacht. Ik begin steeds meer te doorzien hoe deze gedachten achterhaalde info is. En dat mijn gedachten mij slechts dienen wanneer mijn hart de bewuste leiding over ze neemt/houdt.

De volgende dag heb ik Impersonal Live uitgelezen, van ’s ochtends 09:30 tot 16:00 uur. Mijn puzzel is compleet! Ik zie luid en duidelijk hoe al mijn ervaringen mij tot dit punt en moment hebben geleid om eindelijk ‘iets’ vol vertrouwen toe te laten. ‘Iets’ wat ik bij vlagen in mijn leven zocht en glimpen van opving. ‘Iets’ wat een omstreden naam heeft, waardoor ik lang bang ben geweest ‘het’ zo te noemen. Maar nu doorzie ik het, bizar om te weten hoe dit ook voor Elvis Presley van bijzondere betekenis is geweest, het is mijn volledige overgave aan vertrouwen in… G O D –  GOD in mij!

Mede door de lessen van Byron Katie wist ik al op rationeel niveau dat het mogelijk is om, ongeacht je situatie, een kalme, warme vredige rust te ervaren. En juist die innerlijke kalmte & vrede zorgt er voor dat je buitenwereld ook positief mee verandert. Ik voel dit nu ook daadwerkelijk en zie het gebeuren. Een mooiere missie voor 2016 is mij ondenkbaar: dit proces laten groeien in mij EN zoveel mogelijk inzichten/tools/oefeningen delen waarmee jij ook geholpen wordt om dit te ervaren.

Ik heb inmiddels ontdekt dat het boek van Joseph Benner ook vertaald is in het Nederlands. Je kunt hem via http://www.hetonpersoonlijkeleven.nl gratis downloaden.

Vind je dit interessant? Volg dan mijn blogs en/of mijn nieuwsbrieven. Ik zal je stap voor stap meenemen. Ik zal inzichten met je delen waarmee mijn bewustzijn de noodzakelijke sprongen heeft gemaakt waardoor ik nu een vervullend, liefdevol en gelukkig leven leid.