Verlicht zijn, bestaat niet!

Al sinds 2003 werk ik met de methode van Byron Katie die bekend staat als The Work. Als iets mij m’n verstand heeft doen bewaren dan is het deze vorm van zelfspiegeling wel. Byron schrijft regelmatig voor de media, zo ook afgelopen 4 november voor de Huffington Post. Ik heb haar oorspronkelijke artikel hieronder voor jou vertaald!

Purchase this image at http://www.stocksy.com/43443

Als je een liefhebber bent van “wat is”, dan is het duidelijk dat de wereld je eigen gezicht in de spiegel is. Maar hoe word je een liefhebber van ‘wat is?’ Het “hoe” is tot nu toe een mysterie geweest. Nu is het duidelijk dat alles wat je hoeft te doen, het onderzoeken van je stressvolle gedachten is. De vier vragen en de omdraaiingen van The Work zal je zo diep meevoeren als je wilt gaan.

Er zijn mensen die denken dat echt “verlicht zijn” nodig is, om echt vrij te kunnen zijn, terwijl niemand echt weet wat verlichting is. Ja, het staat in de heilige teksten, en ja, deze goeroe of die lama zegt dat hij het heeft bereikt, maar dat is slechts een concept; het is het verhaal van een verleden. De waarheid is dat er niet zoiets als verlichting bestaat. Niemand is permanent verlicht; dat zou het verhaal van een toekomst zijn. Verlicht zijn is alleen mogelijk in het moment. Heb je een stressvolle gedachte die je gelooft? Dan ben je in de war. Realiseer je je dat de gedachte niet waar is, dan ben je daarin verlicht. Het is zo simpel als dat. En dan komt de volgende gedachte, en misschien ben je daartoe ook verlicht, en misschien ook niet.

Ik (Byron Katie) heb geconstateerd dat er geen nieuwe stressvolle gedachten zijn, ze zijn allemaal gerecycled. Mensen proberen hun gedachten “los te laten”. Dat is vergelijkbaar met je kind vertellen dat je haar niet wilt en haar op straat schopt. Ik ging de woestijn in om weg van de wereld te komen, en nam de hele wereld met mij in mijn hoofd – elk concept dat ik ooit had meegemaakt. Ik poogde alle gedachten ongedaan te maken die door de geest van ieder mens worden uitgevoerd. Gedachten zijn niet meer individueel dan een tv-programma wat iedereen bekijkt. Over de hele wereld, in elke taal en cultuur, mensen lijden omdat ze geloven in dezelfde stressvolle gedachten als: “Mijn moeder houdt niet van me.” “Ik ben niet goed genoeg.” “Ik ben dik.” “Ik moet meer geld verdienen” “Mijn man zou me moeten begrijpen.” “Mijn vrouw zou me niet hebben mogen verlaten.” “De wereld moet gered worden.” Natuurlijk zou ik nooit vragen van mensen om hun gedachten niet te geloven. Niet alleen zou dat onvriendelijk zijn; Het is niet mogelijk voor mensen om niet te geloven wat ze geloven. We kunnen het niet voorkomen om onze gedachten te geloven, totdat we ze bevragen. Dat is de manier!

Wil je ook The Work ervaren? Meer weten over een introductie sessie? Direct aanmelden kan HIER!

 

Durf een held te zijn! Oproep voor deelneemsters aan Krachtgroep Amsterdam: overstijg huiselijk geweld voorgoed

Wilco van Rooijen is één van de weinige beroepsavonturiers die Nederland rijk is en één van de weinig levende avonturiers met de 3 polen op zijn naam: de geografische Noord- en Zuidpool en de hoogste ‘pool’, de Mount Everest. Hij is de enige Nederlander die op eigen kracht en zonder extra zuurstof, de Seven Summits, de zeven hoogste toppen op elk continent heeft weten te schrijven. Inmiddels is hij een gewaardeerd en inspirerend spreker en trainer en auteur van vier boeken, waaronder de bestseller: ‘Overleven op de K2’. Zijn motto: dromen, durven, delen, DOEN!

Tijdens zijn toespraak op 10 november 2015 jl., op het Loopbaancongres 2015 van de NOLOC waaraan ik deelnam, ontroerde Wilco mij door de manier waarop hij een koppeling maakte naar essentiële Levenslessen, door zijn avonturen als bergbeklimmer en de onvoorspelbare krachten van de natuur. Zijn motto is “alleen loop je sneller, samen kom je verder”.

Hij heeft geleerd dat “de kracht van de mens naar boven komt, wanneer het mes op je keel wordt gezet”. Wanneer je seksueel misbruik en /of huiselijk geweld hebt ervaren voelt dat “mes op je keel” wel heel letterlijk! Meestal raken we verstrikt in de dreiging en ontbreekt de focus op de kwaliteiten die zich in ons ontpoppen om te overleven. Het zijn juist die kwaliteiten en de inzichten van “hoe het niet moet” waarmee wij ons tot waardevolle personen ontwikkelen – mits dat ook de richting is waarop we ons focussen.

Voor focus is visie nodig. En visie is heel lastig wanneer we in emoties verstrikt zitten. Daarvoor hebben we ‘elkaar’ nodig om elkaar te helpen herinneren wat nu eigenlijk de zin van ons leven is en hoe we daar vorm aan kunnen geven. Daar ligt mijn passie – mijn talent – ontwikkeld door de stormen die ik heb doorstaan. De inspiratie en wijsheid hiervoor zit ook in jou – zelfs al heb je geen flauw idee ‘hoe’…

Als ambassadeur van Stichting Zijweg leid ik samen met 2 andere ambassadeurs (ieder net zo betrokken en gedreven) de Krachtgroep Amsterdam. Wij gaan 18 november 2015 van start en heten graag vrouwen welkom die middels geleide gesprekken met andere lotgenoten SAMEN hun wereld een stukje beter willen maken door te DROMEN, DURVEN, DELEN en DOEN!

Wil je meedoen?

Stuur een e-mail naar krachtgroepamsterdam@gmail.com met wat je het liefst uit de krachtgroep zou willen halen voor jezelf, en misschien heb je iets wat je zelf hebt geleerd wat je graag zou willen delen. Dan word je in contact gebracht met de 3 ambassadeurs van jouw Krachtgroep.

We kunnen op deze website geen adressen en tijden e.d. plaatsen i.v.m. de veiligheid van de vrouwen. Maar de ambassadeurs, die jouw Krachtgroep begeleiden, zullen je dat rechtstreeks vertellen.

Koningin Máxima houdt toespraak tijdens World Conference of Women’s Shelters

Hare Majesteit Koningin Máxima hield woensdagochtend 4 november een toespraak tijdens de derde World Conference of Women’s Shelters in het World Forum in Den Haag. De internationale conferentie voor vrouwenopvang biedt een platform voor het delen van ervaringen en ideeën met het uiteindelijke doel tot een internationale aanpak voor de preventie van geweld tegen vrouwen en kinderen te komen.

On request of the Global Network of Women’s Shelters (GNWS), the Dutch Foundation of Women’s Shelters and its partners organise the 3rd World Conference of Women’s Shelters from 3-6 November 2015 in The Hague – the Netherlands.

Previous conferences were successful but continuous action is crucial: violence against women and children still occurs on a large scale and is perhaps the largest crime against humanity of all times. The objectives and programme therefore are very ambitious and thought-provoking.

In addition, we are building a broad, new alliance in the run-up to the conference to end violence against women and children with the help of ambassadors from politics, companies, NGOs and others. Another example of concrete actions and projects we initiate, is the ‘Act with your Heart’ campaign.

#zeghet

Mijn verleden met seksueel misbruik ligt virtueel op straat, en met een duidelijke reden.

Ik geloof OOK in het zeggen! Schaamte, schuld en angst vertroebelden mijn zelfbeeld. Achteraf zie ik 1 duidelijk aanknopingspunt van de kettingreactie aan gebeurtenissen rondom seksueel misbruik in mijn leven – ook geweld hoorde erbij…

Geliefd willen zijn en naïviteit.  Als kind ging het om de onvoorwaardelijke liefde die je voor je ouders hebt. Wanneer in de vader /dochter relatie seksueel grensoverschrijdende handelingen plaatsvinden, fysiek en verbaal geweld wekelijkse kost waren, alcohol en drugs een rol speelden, en psychische stoornissen mede oorzaak waren van de vrijbrief die mijn vader meende te hebben – dan (zo zie ik achteraf) ben ik door mijn gebrek aan grenzen stellen ontwikkeling een magneet geworden voor meer seksueel misbruik zoals verkrachting, aanranding, geweld in mijn relaties en seksuele intimidatie op het werk.

Op mijn 27e  werd het mij te veel. Een gedachte waar ik veel vaker mee speelde voerde ik uit. Ik was klaar met mijn leven, de pijn en het vooruitzicht dat ik een ‘mislukkeling’ zou blijven, vooral in mijn liefdesrelaties. Ik werd op tijd gevonden en na 2 dagen intensive care mocht ik wekelijkse individuele sessies via het RIAGG volgen. Daar leerde ik in een aantal maanden zien dat ik zo gek nog niet was en zulk een traject, voor mij, geen zoden aan de dijk zette – althans niet op de manier zoals het was bedoeld.

Iets in mij was wakker geworden. Wanneer ik hen probeerde te begrijpen die mij pijn hadden gedaan, verloor ik mijn kracht. En verzande ik in onmacht. Het ging met kleine stapjes dat ik keuzes durfde te maken waarmee ik de verantwoordelijkheid van mijn eigen geluk begon te dragen. Iedere keer wanneer ik dacht dat ik kon leunen of een ander ‘nodig’ had kwam ie weer langs: mijn les om eigenwaarde, innerlijke kracht en daadkracht verder te moeten ontwikkelen.

Hoe hardnekkig bepaalde patronen in mijn systeem (mijn worsteling met goed eten: boulimia, aantrekking voelen in mijn fantasieën richting geweld, mezelf afhankelijk opstellen, anderen verantwoordelijk maken voor mijn geluk…) ik leerde steeds beter voor mezelf opkomen. Ik ontdekte dat het leed welk ik had overleeft talenten in mij hebben doen ontwikkelen. Bij het bewust inzetten van deze talenten voelde ik mij gelukkig – dat begon in de Thuiszorg en bij de Kindertelefoon – valkuilen lagen nog steeds op de loer, maar ik werd er steeds handiger mee. En, zo realiseerde ik mij achteraf: mijn schuchtere, verlegen blik veranderde in een blik van zelfvertrouwen en doortastendheid. I.p.v. opmerkingen krijgen op straat en terecht komen in ongemakkelijke situaties op het werk – leek ik voor die groep mannen onzichtbaar te worden.

Mijn grootste les en beste advies voor hen die seksueel zijn misbruikt en hier nog altijd last van ondervinden, is om je aandacht naar jezelf te keren en jezelf te gaan geven wat je van een ander graag verlangt. Elke gedachte aan wat je is gebeurd en dit te willen begrijpen trekt je terug in onmacht en pijn – daar heb je nu helemaal niets meer aan. Door opnieuw verbindingen aan te gaan en jezelf onafhankelijk te ontwikkelen wordt je steeds sterker. Ik heb mijn verleden hierdoor dusdanig verwerkt dat ik dankbaar ben voor alle lessen, om wat het in mij heeft doen ontwikkelen waardoor ik nu sta waar ik sta!

Ik kan hier uiteraard veel meer over vertellen, en dat heb ik ook gedaan in mijn boek die ik gratis ter beschikking heb gesteld als download op de homepage van deze site.

be_accepted_completely