Bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst?

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De inhoud van het werk verandert, maar ook de vormgeving van arbeidsrelaties verandert. Mensen veranderen regelmatig van baan en ondernemers vragen maximale flexibiliteit bij inzet van arbeid. Het aantal zzp’ers neemt drastisch toe ten koste van het aantal vaste functies binnen een bedrijf. Het vraagt van zowel werkgevers als werknemers een andere houding.  Bent u voorbereid op de nieuwe arbeidsmarkt?

De mening van ons panel.

Ik zou bovenstaande stelling anders formuleren: Het aantal vaste functies neemt af ten bate van een groeiende groep ZZp’ers. Zij zijn de pioniers die het voorbeeld geven hoe we met z’n allen kunnen toewerken naar ‘doen waar je goed in bent en waar je gelukkig van wordt’. Het is mijn vak als levensloopstylist om anderen hierin te begeleiden. Welke talenten heb je in aanleg? Wat kun daarmee doen? Hoe blijf je trouw aan de levensintentie die bij jou hoort? Welke is dat? Meer dan ooit ziet de Wetenschap en het Bedrijfsleven dat “verbinding” het sleutel woord is van waaruit alles ontstaat. “Connecting the dots” – zoals Steven Jobs (red.) het noemt, geeft ons het  inzicht dat naast de keuzes welke wij maken er nog een andere drijvende stroom actief is.

Bron: Ondernemersbelang, 17 februari 2014.