Wat betekent voor jou ‘Je Reden van Bestaan’?

Ik wil je graag een gewetensvraag stellen! Waarom? Omdat het leven erg kostbaar is en helaas te veel vrouwen nog gevangen zitten in angst en wantrouwen. We worden dan beperkt door patronen welke handig verpakt zitten in de-waan-van-de-dag. Is dat waar het Leven echt om gaat? Hoe vaak denk jij na over de essentie van jouw leven?

Heb jij je wel eens afgevraagd wat Je Reden van Bestaan voor jou betekent?

Bronnie Ware is een Australische en stervensbegeleider. Zij deelde het leven met haar clienten, op hun sterfbed, gedurende de laatste 3 tot 12 weken. Zij schreef hierover een aangrijpend boek: Spijt van de stervenden – Regrets of the dying

De top 5, waar de stervenden spijt van hadden waren

1. Ik wou dat ik de moed had gehad een leven trouw aan mezelf te leiden, in plaats van te leven zoals anderen het van mij hadden verwacht.

2. Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt

3. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten

4. Ik wou dat ik in contact met mijn vrienden was gebleven

5. Ik wou dat ik mezelf zou hebben toegestaan om gelukkiger te zijn

Velen van ons hebben de focus gericht op waar we vanaf willen. En de-waan-van-de-dag slokt al onze tijd op zodat vragen die leiden tot bovenstaand besef amper in ons opkomen. Toch zijn ze essentieel voor ons levensgeluk.

Zie je ook wel eens een kennis, collega, familielid of vriend waarvan je denkt: Hoe doet hij/zij het toch? Of het nu allemaal goed loopt of er tegenslag is, hij/zij ziet altijd het goede in wat er is, straalt blijdschap uit en is prettig om bij in de buurt te zijn. Zo iemand waar je altijd energie van krijgt als je hem/haar weer gesproken hebt.

De kennis waarover deze personen beschikken, hetzij bewust of onbewust, is dat zij hun Reden van Bestaan helder hebben. Dit is een bron van energie welke de dagelijkse gebeurtenissen overstijgt. Een innerlijke kracht die gebeurtenissen uit het verleden doet wegvagen. Het is onze innerlijke kompas die feilloos instructies geeft. Met je Reden van Bestaan helder, ben je je eigen beste vriend(in) en heb je vertrouwen in de keuzes die je maakt. Je energie werkt aanstekelijk en trekt soortgelijke energie aan. Kansen zijn duidelijk herkenbaar en actie erop nemen gaat als vanzelfsprekend. Toeval verandert in synchroniciteit en op veel momenten ervaar je FLOW in je leven.

Wat is het jou waard om Je Reden van Bestaan helder te hebben? Lang voordat jouw kaarsje dooft…

Door zelf de dood in de ogen te hebben gezien en door de flinke beproevingen op m’n levenspad, ben ik mezelf vragen gaan stellen. Hierdoor is mijn Reden van Bestaan helder geworden en heb ik bovenstaande Top 5 mij volwaardig eigen gemaakt. Het is tevens de achtergrond waarom ik zo hou van mijn vak: (loopbaan) coaching. Vooral wanneer ik net een laagje dieper ga, in het persoonlijke leven, om anderen te mogen begeleiden naar het vinden van hun Reden van Bestaan.

Ben je ook nieuwsgierig en wil je hier meer over weten? Dan zoek ik jou! Ik heb een sessie van 2 uur ontwikkeld om een krachtige start te maken. En als je Je Reden van Bestaan samen wilt ontdekken dan heb ik hiervoor een compleet programma ontwikkeld. Bel 06-14682724 of mail voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Simpel creëeren – Mijn Kerstcadeau aan jou!

Een simpel proces voor doelbewust creëeren

Onderstaande oefening  is een proces dat jou zal ondersteunen in het doelbewust creëeren van je voornemens en verlangens.

Neem drie vellen papier en schrijf bovenaan elke pagina een ding dat je wilt creëeren, hebben, bereiken, zijn of doen.

Pak het eerste vel en schrijf onder het onderwerp, in 2 stappen:

Stap 1:
“Dit zijn de redenen waarom ik dit wil “– schrijf vervolgens de redenen die in je opborrelen op, blijf ontspannen en. Wanneer er niets meer opkomt, ben je voor nu compleet.

Draai het papier om en schrijf bovenaan de pagina:

Stap 2:
“Dit zijn de redenen waardoor ik geloof, wat ik wil, ik dat ook krijg”
 – schrijf vervolgens op dezelfde losse ontspannen manier die redenen op.

Herhaal deze stappen met de andere 2 vellen. Stap 1 zorgt ervoor dat je gevoel, onderliggend het verlangen dat je hebt, zich positief laadt. Wanneer we iets missen en daardoor een wens hebben, ligt op de wens een bepaalde druk – een negatieve energie – wat tot gevolg heeft dat onze wens tegenstrijdige signalen uitzendt. Pas wanneer een wens wordt gedragen door een onderliggend positief gevoel brengt ons scheppingsproces het resultaat waar we naar op zoek zijn.

Stap 2 intensiveert jouw geloof dat je het zult krijgen. Iets willen zonder geloof dat je het zult krijgen levert over het algemeen weinig op. Geloven in wat je wilt is een essentieel onderdeel om het te bewerkstelligen/het naar je toe te halen.

Nu je beschreven hebt waarom je wilt wat je wilt en waarom je het zult krijgen heb je een verwachting ‘ingesteld’.  Door elke dag een paar minuten volle aandacht (inclusief het bijbehorende gevoel wat het oproept) te schenken aan de inhoud van je vel papier ben je jouw brein bewust aan het programmeren.  Je brein is een dienaar die opzoek gaat naar associaties en toevalligheden om naar voren te brengen waar je om vraagt.

[uit: Afstemmen op de Bron – Wayne Dyer en Esther Hicks]