Orange the World – wat geef jij?

De komende 2 weken is het Orange the World. Een wereldwijde actie om aandacht te geven aan het thema geweld en misbruik – o.a. middels monumenten en grote gebouwen die in oranje licht geplaatst worden. Emoties en eigenschappen die met Oranje worden geassocieerd zijn energie, vitaliteit, seksuele kracht, blijdschap, creativiteit, motivatie, optimisme en een algeheel gevoel van welzijn… WOW, als al deze eigenschappen het thema van geweld en misbruik mogen beïnvloeden in wat voor wereld zouden we dan leven???
 

Ik geef 5 uitgebreide persoonlijke sessies CADEAU!

Een veel voorkomend gevolg van misbruik en/of geweld is jezelf verliezen, daarom stel ik in de sessie centraal: Eenheid hervinden zodat ‘Orange’ weer in je leven kan terugkomen. Ben jij ook begaan met het Orange the World thema? Deel dan deze post én lees mijn grootste tip aan hen die een geliefde hebben waarbij misbruik en/of geweld (heeft ge-) speelt(d). [lees waar ik ‘zij’ gebruik uiteraard ook ‘hij’]: Misbruik en geweld is een zeer persoonlijke ervaring, tussen pleger en slachtoffer. Echter, daaromheen bevindt zich een enorm complex bolwerk aan ‘anderen’ (zoals jij). Broers en zussen met verdriet, vaders en moeders met boosheid, oom en tantes met schaamte, buren met een oordeel, vrienden met wrok, partners met agressie. De combinatie van ‘anderen’ en bijbehorende emoties deel ik hier als voorbeeld, uiteraard verschilt dit per situatie.
 
Hoe goed bedoelt het oordeel/gedrag/mening van ‘anderen’ ook is… het verwerkingsproces van geleden misbruik en/of geweld is een uiterst persoonlijke kwestie. Om hiervan te helen en om te ontdekken wat het slachtoffer er verder nog mee kan t.a.v. eigen groei, is zij het meest gebaad bij steun. Steun vanuit een ‘open-mind’ die háár centraal stelt: háár gevoelens, háár wensen, háár verwerking, háár groei… Wanneer ‘anderen’ zichzelf (de eigen gevoelens) op de achtergrond plaatsen, en haar VOL en AANWEZIG aandacht geven, kan zij pas echt aan effectieve verwerking beginnen. Veel ‘anderen’ leggen (onbewust) de eigen emoties, welke door het misbruik en geweld zijn opgeroepen, centraal. Toch is het van immens belang, om als ‘ander’, het slachtoffer nummer 1 in dit proces te laten zijn én blijven. Geweld en misbruik gaat meestal om macht. Macht die het slachtoffer heeft verloren. Help haar dit weer terugkrijgen door haar centraal te stellen en haar innerlijke wijsheid te volgen, die vrij kan komen wanneer jij als ‘ander’ hier de onvoorwaardelijke ruimte voor geeft.
 
Ik baseer mijn schrijven op eigen ervaring, dat van cliënten en op basis van een artikel door Sanne Eva Dijkstra in de laatste Happinez : Dit is de invloed van je familie op je gezondheid https://www.happinez.nl/liefde-relaties/dit-is-de-invloed-van-je-familie-op-je-gezondheid/ waarbij zij het zeer recent gepubliceerde wetenschappelijke onderzoek, uit de Journal of Family Psychology, aanhaalt over het effect van familiebanden versus partner relaties op de gezondheid. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-fam0000600.pdf.

Ik geef mezelf op voor een GRATIS uitgebreide sessie t.b.v. Eenheid (her)vinden. Bellen mag ook: 06-14682724, laat een berichtje achter en dan bel ik z.s.m. terug voor het inplannen van de sessie! Doorgeven mag ook, ken jij iemand voor wie deze sessie op een juist moment verschijnt, stuur ‘m dan door!

Niks aan de hand – 4 sleutels hoe boosheid/afwijzing je terug in harmonie kan brengen

Herken je het gevoel dat je een ander kunt vergeven en jezelf van pijn/boosheid/wrok kunt bevrijden, pas wanneer deze ander oprecht spijt betuigt?

De documentaire van NPO 2, 2doc: Niks aan de hand, van 28 oktober jl. is een uniek tweegesprek tussen nicht en (oudere) neef. Het perspectief van zowel slachtoffer als dader wordt hierin belicht. Elke relatie van geweld zou ik toewensen dat ze de moed hebben om dergelijk tweegesprek te voeren. Dit is een utopie. De essentie, echter van dit tweegesprek inspireert mij om deze blog te schrijven. Ik hoop ermee inspiratie te geven hoe, ook wanneer je alleen voor je pijn/verdriet/boosheid staat, je evengoed kunt terug groeien naar innerlijke rust. Door te klikken op onderstaande foto wordt je doorgelinkt naar de documentaire. Deze is zichtbaar tot 27 oktober 2020. 

4 essenties 

  1. Wanneer we een ander volledig wensen af te wijzen, dan kunnen we daarmee achterhalen wat de kiem tot zelfheling is.
  2. Boosheid op zich brengt beweging in een vastgelopen situatie, boosheid vasthouden sluit mogelijke oplossingen uit.
  3. Als de ander vasthoudt aan het negatieve en wij daarin meegaan, versterken we onze eigen innerlijke onrust. Uitgerekend deze persoon voldoet als perfect oefenmateriaal om onze zelfregie te ontwikkelen.
  4. Spanning in ons denken veroorzaakt (over)spanning/stress in ons lichaam – meestal voelbaar (soms gevaarlijk sluimerend). Helderheid van geest wordt geboren uit een relaxed lijf

De 4 essenties praktisch omzetten naar sleutels, voor harmonie (hervinden) in jezelf 

  1. Wanneer we een ander volledig wensen af te wijzen, dan kunnen we daarmee achterhalen wat de kiem tot zelfheling is 

Doorgaans wanneer we een ander volledig wensen af te wijzen, wijzen we indirect ook de kiem tot heling af in onszelf.  Want hoewel afwijzen een gevoel van macht geeft, sluiten we onszelf er, paradoxaal genoeg, ook mee op.
Het waardevolle in alleen de erkenning dat we iemand willen afwijzen, is dat vanuit die boze emotie, we super helder kunnen ontdekken hoe we ‘het’ anders willen, en gegeven de feiten, hoe we ons zouden hebben willen voelen. De meeste nare ervaringen overkomen ons, vaak levert onze reactie nog meer pijn/verdriet op. Helaas moet een teletijdmachine, om het verleden te wissen, nog uitgevonden worden. Wat we wel kunnen is de ervaring gebruiken om te ontdekken wat de ware betekenis van harmonie en eenheid in onszelf (en daarmee ook naar buiten toe) inhoudt.

Het enige nut dat ik heb kunnen toeschrijven aan de ervaringen van misbruik en geweld in mijn leven, en eigenlijk elke vervelende ervaring die ik heb gehad, is dat ik daardoor een goed werkend mechanisme heb ontdekt waarmee iedere negatieve ervaring mij een stapje dichter bij eenheid in mezelf brengt. Ik leer mezelf kennen op zo’n diep niveau dat ik sleutels doorzie waarmee ik harmonie in mezelf en harmonie in mijn relaties kan brengen. Best fijn kan ik je zeggen, want dan is mijn ervaring toch ergens goed voor geweest. Correctie, dan maak ik wat feitelijk is gebeurt tot een ervaring waarmee ik groei i.p.v. eentje die mij gevangen zet.

Ditzelfde net anders verwoord/bekeken: Het leven geeft (mij) problemen om de essentie van (mijn) geluk te verstaan/begrijpen! Betekent dit dat ik mij gelukkig moet voelen in bijvoorbeeld een slechte relatie? Nee! Wat het wel betekent, is dat de slechte relatie mij uitnodigt om te zien waarin ik mezelf te kort doe/deed… die kennis is een bouwsteen naar een beter heden en van mijn innerlijke vrede!
Kortom, wat zeg ik hier nu mee? Wanneer iemand jou pijn heeft gedaan, wat specifiek had je anders gewild (laat je woorden aangeven wat WEL i.p.v. wat niet) EN gegeven het feit (de ervaring, hoe die was) hoe zou je hebben willen reageren/omgaan met die situatie, vanuit je huidige bewustzijn.

2.  Boosheid op zich brengt beweging in een vastgelopen situatie, boosheid vasthouden sluit mogelijke oplossingen uit 

Boosheid is een hele waardevolle emotie. Het vuur in boosheid is een energie die ons laat voelen dat er iets (is) gebeurt tegengesteld aan hoe het willen. Er is een voelbare grens overschreden, ik noem bewust ‘voelbare grens’, want soms hebben we nog te ontdekken, rationeel, om welke grens het gaat. Boosheid is een emotie die duidelijk om aandacht schreeuwt en deze aandacht ook verdient. Boosheid kan zijn ontstaan vanuit angst, onmacht, en/of verdriet. Deze laatste 3 zijn lastiger om mee te werken in het moment dat je ze ervaart, want deze emoties zorgen voor tijdelijke innerlijke kortsluiting en dan is ons denkvermogen ver te zoeken.

De keerzijde van boosheid is wanneer je erin blijft hangen, deze emotie destructieve gevolgen schept. In ons lichaam zorgt structurele boosheid voor een hoog adrenaline gehalte. Dit heeft zowel een fysieke weerslag als mentaal en is voelbaar, ook naar buiten/anderen toe in ons handelen. Door De wet van Aantrekking wordt soortgelijke energie ook in anderen opgeroepen, met als voorspelbaar resultaat: “de poppen aan het dansen”. Ken je de uitspraak: “we verdrinken niet door in het water te vallen, we verdrinken pas als we in het water blijven liggen”?

Wanneer we dus boosheid gaan gebruiken als ingang om specifiek te maken welke grens is overschreden, dan kunnen we regie gaan terugpakken over de emoties die zijn ontstaan uit die situatie. Hoe? Door te ontdekken om welke specifieke grens het gaat (met ons huidige bewustzijn) waar we nog mogen groeien in besef welke grens we eigenlijk willen stellen. Pas als we in detail helder hebben wat onze grenzen zijn, dan helpt ons bewustzijn ruim voortijdig met signalen die aanwijzing geven dat onze grens in het geding komt.

3. Als de ander vasthoudt aan het negatieve en wij daarin meegaan, versterken we onze eigen innerlijke onrust. Uitgerekend deze persoon voldoet als perfect oefenmateriaal om onze zelfregie te ontwikkelen. 

Byron Katie is mijn voorbeeld in helder denken. Zij ontdekte voor zichzelf dat haar grootste onrust voortkwam uit in ‘andermans zaken’ zitten. De 9 van de 10 keer dat zij onrust voelde, kwam dit omdat zij haar gedachten buiten zichzelf had gericht. Als je hierop gaat letten dan zul je ontdekken dat het ook voor jou geldt. Wanneer een ander boos op ons is en we laten ons verleiden om daarin mee te gaan… of wij zijn boos geworden en een ander reageert daar weer boos op, dan blijven we aangehaakt aan een soort ketting-van-pijn. Aangehaakt zitten aan een ketting-van-pijn geeft innerlijke onrust. Toch hebben we de gewoonte te reageren met lik-op-stuk. Soms geeft dat kortstondige voldoening, echter op de lange duur schept het bitterheid en vaak verdriet voor alle partijen. Dat we deze pijnlijke emoties op de koop toenemen heeft meestal te maken met ons, haast aangeboren, verlangen om te knokken tegen wat wij als onrechtvaardig betitelen. Dus al met al heel begrijpelijk, alleen wat schieten we ermee op wanneer alle partijen koppig vasthouden aan deze verdediging?

Er is een andere manier om recht te blijven doen aan onszelf en uit de strijd te blijven. Trouw te zijn/blijven aan onszelf en de gedachten van de ander (waarover we doorgaans geen macht hebben) te laten bij diens verantwoordelijkheid. Wanneer we een nare ervaring bekijken door 1 en 2, dan is er belangrijke informatie beschikbaar waarmee we zelf kunnen groeien. We kunnen daarmee boven het conflict uitstijgen. Strijden tegen ‘wat is’, levert meestal meer strijd op. Wanneer we middels 1 en 2 beseffen wat voor ons specifiek belangrijk is, dan kunnen we daar gericht verantwoordelijkheid voor nemen en daarmee regie (terug) in eigen handen nemen VOOR DE VOLGENDE KEER.  Wat reeds is voorgevallen is wat het is, hoe zuur ook. EN dat wat is voorgevallen veranderen kan alleen in een nieuwe toekomstige situatie. Je daarop richten met focus op wat je WEL wilt, zet jou in het zadel van zelfregie.

4. Spanning in ons denken veroorzaakt (over)spanning/stress in ons lichaam – meestal voelbaar (soms gevaarlijk sluimerend). Helderheid van geest wordt geboren uit een relaxed lijf 

Al eerder noemde ik adrenaline, ook ons centrale zenuwstel en onze hormonale balans wordt beïnvloed door de emoties die we hebben. Prof. Dr. D.R. Hawkins laat in zijn boek Power versus Force (2002) zien hoe emoties welke effecten hebben op ons lichaam en ons denken. Wanneer we onder mentale spanning staan is ons creatieve denkvermogen tot een dieptepunt gezakt. Bijvoorbeeld, tijdens een verhitte discussie met een werkgever verliezen de meeste werknemers de capaciteit om rustig te blijven en precies te zeggen welk belang in het geding is. Dat dit gebeurt is logisch (afhankelijkheidspositie, machtsstrijd etc.). Wanneer we ons helemaal op ons gemak voelen, geaccepteerd en geliefd, bijvoorbeeld op een feestje onder vrienden, dan komt het beste in ons naar boven en zijn vaak in staat om met grote humor aanwezig te zijn. Deze verschillen hebben dus alles te maken met wat we denken en daarmee wat we voelen.

Het is dus van groot belang om te streven naar een relaxte mindset. Want vandaaruit stroomt onze beste creativiteit. En daarmee kunnen we slechte ervaringen in het heden voorkomen en ons richten op een leven zoals we die willen/wensen.

Wil je ervaren hoe dit ook voor jou werkt m.b.t. een specifieke ervaring? Reageer dan snel ik geef er 3 cadeau!  Of maak gebruik van mijn aanbod (via de link in dit blokje) om voor slechts 25,- EUR (i.p.v. 60,50 incl. BTW) deze sessie te plannen. Kortingsaanbod geldig in de maand november 2019.