Mijn Ziel op Aarde

ER WAS EENS…
Zo’n 49 jaar geleden was er een Zieltje in de Hemel die baadde in vreugde, vrijheid en liefde – alle wezens om haar heen waren gelukkig. Alles wat ze nodig had was er, iedereen zorgde goed voor zichzelf er was harmonie.

Gelukkig maar verveeld
Het Zieltje was ook gelukkig, maar verveelde zich een beetje… Ze wist nog, van ‘vroeger’ (tijdens een droom op de planeet Aarde) hoe ze genoot van blijdschap wanneer ze een ander positief op weg kon helpen – om te delen in smart en de kracht van verbinding te voelen, om samen te groeien, te ontdekken en vooral om te scheppen…

Thoughts become things
In de Hemel was het fijn, je hoefde maar aan iets te denken en het was er! Eigenlijk werkte het tijdens de droom op de planeet Aarde precies hetzelfde. Daar moest zij alleen haar gedachten wat langer in focus houden voordat deze zichtbaar werden. In het begin van de droom was ze ook tijdelijk alle spelregels en Wetten vergeten. Die kon ze gelukkig opnieuw lezen uit boeken en doorkrijgen tijdens ontmoetingen met anderen die ook hun leven op de planeet Aarde bewust aan het dromen waren.

Herinneringen ophalen
Ze kwam dan een boek tegen en, door het opgewekte gevoel tijdens het lezen, werden er diepe herinneringen in haar wakker gemaakt. Herinneringen met een diepe impact, waar ze blij van werd. Het werd haar weer duidelijk wie ze in essentie was, meer dan alleen een mens in een lichaam in een droom op de planeet Aarde. Ze las waar ze allemaal toe in staat was, als ze maar verantwoordelijkheid nam voor haar eigen gevoel van welbehagen en trouw bleef aan haar hart.

Hoe wensen ontstaan
Voordat ze dit allemaal door had, was ze wel vergeten dat ook onplezierige gedachten, waar ze lang focus op hield, echte zichtbare ervaringen werden. Maar dat was ok, want dan had ze iets om te wensen, iets om aan te werken, iets om op te lossen, iets om te bedenken, een idee om te scheppen. Dan konden anderen die hun behoefte om te helpen, die met hun liefde anderen wilden steunen, ook lekker bezig zijn.

Waar gaat het allemaal om?
Tijdens haar droom op de planeet Aarde, waar ze inmiddels de menselijke leeftijd van 47 jaar heeft bereikt, vroeg ze zich wel eens af of alles wat ze had ‘meegemaakt’ nu echt nodig was geweest… Met alles wat ze nu wist, kon ze zich ook wel leukere ervaringen bedenken. Zou dat misschien een reden zijn geweest? Ze weet nu in ieder geval wel wat echte liefde is. Die begint bij haarzelf op nummer 1 te zetten. Zelf keuzes te maken. Eerlijk haar gevoel te raadplegen over wat het motief van een keuze is (is het uit angst? Ter voorkoming van? Of is het een gezonde keuze waarbij ze juist nog meer zichzelf kan zijn? Waarmee ze oprechte vreugde ervaart? Eentje waarvan ze groeit?)

Het is 2017 in de droom op planeet Aarde
In de droom op de planeet Aarde is het net 2017. Met haar wijsheid en honderden kleine en grote ervaringen van zichzelf en anderen om zich heen, weet dit Zieltje inmiddels wie ze echt is en wordt de droom steeds leuker. Gedachten in de smiezen hebben voordat ze iets worden en dan uitsluitend focus en aandacht geven aan gedachten waarvan ze wilt dat het ervaringen worden. Situaties en momenten opzoeken waarin haar hart volledig overstroomt, zodat ze daarmee de toon zet en een magneet wordt voor meer ervaringen die resoneren met dat gevoel. En ja, om deze kennis te delen met anderen die dat ook graag willen ervaren, dat is nog het allermooiste. Dat de groep mensen om haar heen die dit ook voor zichzelf willen scheppen steeds groter wordt. En met deze groep mensen de aandacht richten op creatieve ideeën en deze uitwerken tot plannen en deze plannen dan uitvoeren… JA JA JA… Dit Zieltje heeft hiervoor een mooi fundament gelegd en is er klaar voor om dit verder uit te rollen… doe je mee???

Stuur een mailtje naar contact@deirdrebouwman.nl en we plannen een ½ uur gesprek in, we bespreken dan, hoe ook jij verbinding maakt met wie je werkelijk bent en je scheppingskracht in 2017 te gelden maakt!