Nieuwsbrief special Gemeente Amsterdam: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Wegwijs in de Wmo 67 – Special Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (zie kopie tekst onder)

nieuwsbrief_special_gemeente_amsterdam_1nieuwsbrief_special_gemeente_amsterdam_2Nieuwsbrief Wegwijs in de Wmo van de gemeente 
Amsterdam voor professionals in zorg en ondersteuning
in Amsterdam. 
11 november 2016

Deirdre ’s verhaal
Deirdre wordt vanaf haar vijfde levensjaar seksueel misbruikt door haar vader, tot zijn dood. Zijn agressiviteit laat diepe sporen achter. Vaak is hij onder invloed van drank en drugs. “Een intergenerationeel patroon, zo noem ik het”, vertelt Deirdre. “Ook híj was slachtoffer van incest. Daarnaast heeft hij vijf jaar in het leger van het Vreemdelingenlegioen gezeten. Instructeurs van dit leger kregen als leidraad voor de opleiding: De persoonlijkheid breken, iedere man zo vernederen dat hij zich bewust wordt van zijn eigen nutteloosheid.”

Drie maanden nadat haar vader overlijdt, doet Deirdre een zelfmoordpoging. Ze is dan 26 jaar. Ze zit op dat moment in een relatie waarin ze zichzelf wegcijfert. Ze gebruikt XTC, blowt en is niet zichzelf. Na een kort therapie traject met een aangestelde psycholoog kiest zij ervoor om zelf op spirituele zoektocht te gaan. Ze volgt workshops en leest boeken en komt dichter bij zichzelf. Op de vraag waar ze het meeste aan gehad heeft, zegt Deirdre: “De opleiding tot loopbaancoach. Dit is de kapstok geweest voor mijn spirituele en cognitieve therapieën.”

Inzicht voor professionals in de zorg
Deirdre heeft nuttige tips voor hulpverleners. Kom je als professional in de zorg in aanraking met een cliënt waar huiselijk geweld plaatsvindt?. De meeste hulpverleners werken volgens een vast protocol. De werkvormen die worden gebruikt, gaan vaak voorbij aan de innerlijke wijsheid, zowel die van de hulpverlener als die van de cliënt. Hierdoor voelt de cliënt zich vaak niet gehoord. Daarbij zo lang iemand de noodzaak om geholpen te worden zelf niet voelt, is het effect van opgelegde hulpverlening vaak van korte duur. Heb je met kinderen te maken – dan is dat in veel gevallen nog complexer. Kinderen geven vaak zelf geen signalen af dat zij te maken hebben met mishandeling of daar getuige van zijn. Zij moeten in bescherming worden genomen. Te allen tijde.

Huidige activiteiten
Deirdre is intussen loopbaanadviseur, spreker, coach en trainer. Ook is zij lid van de klankbordgroep voor de Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland en actief in de werkgroep ‘geweld achter de voordeur’ van MOVISIE. Daarnaast is zij ambassadeur van de stichting Zijweg – een stichting die vrouwen en hun kinderen steunt die te maken hebben (gehad) met partnergeweld en/of stalking. De stichting behartigt de belangen van de vrouwen en hun eventuele kinderen.

De meldcode HGKM
“Het is goed dat er een meldcode is”, besluit Deirdre haar verhaal. “Hulpverleners kunnen zich machteloos voelen als dit onderwerp aan de orde komt. Ik snap het innerlijk conflict daar waar het kinderen betreft, wanneer meld je iets – zonder direct het risico te lopen dat een kind bij zijn ouders wordt weggehaald? Of hoe verwijs je een volwassen slachtoffer naar de juiste plek?”

De meldcode HGKM helpt de professional in het proces van het signaleren, bespreken en wegen van het geweld. Het leert de professional om te kijken hoe de veiligheid van de betrokkenen kan worden gegarandeerd en wat daarvoor nodig is. Hierbij staat de veiligheid van betrokken kinderen voorop. De wet op de meldcode verplicht professionals om dit proces te doorlopen omwille van de veiligheid.

Meer weten over Deirdre?
Meer informatie over de meldcode?
Meer weten over de Amsterdamse aanpak Huiselijk Geweld Kindermishandeling?
Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling neem contact op met Een veilig Thuis Amsterdam – Amstelland